Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3266-0
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Kategoria produktu:

Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego.  Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i niewerbalnej. A zatem napisana monografia posiada wartości poznawcze, ponieważ poszerza naszą wiedzę o międzyludzkiej komunikacji. Posiada wartości praktyczne, ponieważ pomaga w określeniu celów terapii logopedycznej oraz w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania osiągnięć komunikacyjnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Ossowskiego  

Wprowadzenie / 9

Rozdział I
RENATA MARCINIAK-FIRADZA
Oddziaływanie subkodu pisanego na mówiony, czyli o tendencjach w komunikowaniu się współczesnych Polaków / 13
Wprowadzenie / 14
Wariantywność realizacyjna cechująca język mówiony / 15
Podsumowanie / 21

Rozdział II
DITTA BACZAŁA
Umiejętności prospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną / 25
Istota niepełnosprawności intelektualnej / 26
Umiejętności prospołeczne w życiu człowieka niepełnosprawnego intelektualnie / 30
Podsumowanie / 35

Rozdział III
IWONA KLONOWSKA-SENDERSKA
Błędy i deficyty w komunikacji przyczynkiem stygmatyzacji i ostracyzmu społecznego nieletnich niedostosowanych społecznie / 39
Modele i zasady komunikowania się / 40
Złożoność procesu komunikowania się / 41
Bariery komunikacyjne / 41
Inteligencja a kompetencje komunikacyjne / 42
Język fasadą budowania wizerunku / 43
Rodzina i grupa rówieśnicza podstawą kształtowania kompetencji komunikacyjnych / 43
Trudności w odczytywaniu werbalizmów i niewerbalizmów / 44
Osobowość nadawców i odbiorców komunikatu / 46
Struktura obrazu siebie / 47
Podsumowanie / 48

Rozdział IV
JACEK J. BŁESZYŃSKI
Kształtowanie kompetencji społecznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / 51
Kompetencje społeczne / 52
Kompetencje komunikacyjne i językowe / 54
Podsumowanie / 60

Rozdział V
MONIKA DĄBKOWSKA, MIROSŁAW DĄBKOWSKI
Psychopatologiczne następstwa zaburzeń w porozumiewaniu się u dzieci: próba aplikacji koncepcji „wrażliwości na odrzucenie” / 65
Wprowadzenie / 66
Zaburzenia w porozumiewaniu się językowym / 67
Wrażliwość na odrzucenie / 68
Podsumowanie / 76

Rozdział VI
ALINA SZUKAŁA
Budowanie kompetencji morfologiczno-składniowej w zaburzeniach mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / 81
Zaburzenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / 82
Diagnoza zaburzeń mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / 83
Komunikacja osób z niepełnosprawnością intelektualną / 85

Rozdział VII
MAŁGORZATA KOCHANIEWICZ-ANDRUCH
Ograniczenie sprawności mięśnia okrężnego warg u dzieci / 105
Wargi i język / 105
Rozwój mowy a okres płodowy i noworodkowy / 107

Rozdział VIII
MAŁGORZATA KOCHANIEWICZ-ANDRUCH
Masaż logopedyczny a umiejętność ssania, żucia, połykania / 113
Budowa aparatu artykulacyjnego / 113
Ssanie i połykanie / 115
Nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego / 117
Masaż logopedyczny / 118

Rozdział IX
MARTA KOPAŃSKA
Autyzm – wprowadzenie / 124
Komunikacja dziecka z autyzmem / 123
Komunikacja – rozważania terminologiczne / 130
Etapy rozwoju mowy dziecka – norma / autyzm / 139
Kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem / 144
Wpływ zaburzenia na rozwój kompetencji komunikacyjnych / 149
Echolalia a mowa echolaliczna / 150
Nieprawidłowe użycie zaimków / 154
Rozumienie mowy (deficyty poznawczo-komunikacyjne osób z autyzmem) / 156
Koncentracja uwagi a przyswajanie mowy / 158
Percepcja / 159
Język metaforyczny, neologizmy i trudne pytania / 159
Deficyty w społecznym dyskursie / 161
Monologi i dialogi / 162
Sprawność narządów artykulacyjnych / 163
Zaburzenia suprasegmentalne / 164
Podsumowanie / 165

Rozdział X
AGNIESZKA HAMERLIŃSKA-LATECKA
Trudności w komunikowaniu się osób ze zmianami nowotworowymi w obrębie twarzy / 169
Wprowadzenie / 170
Nowotwory w obrębie twarzy – epidemiologia, lokalizacja i etiologia / 171
Konsekwencje zmian w aspekcie psychologicznym i logopedycznym / 172
Podsumowanie / 176

Rozdział XI
NATALIA GUMIŃSKA
Komunikacja w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem / 181
Komunikacja jako umiejętność społeczna / 182
Autyzm / 186
Istota funkcjonowania społecznego / 190
Podsumowanie / 194
Informacje o autorach / 197

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum