Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)

Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3294-3
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Dydaktyka języka arabskiego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)

Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych

Kategoria produktu:

Od redaktorów (Barbara Michal-Pikulska, Magdalena Lewicka) /           11

EWOLUCJA KONCEPCJI KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

Teresa Siek-Piskozub
Ewolucja koncepcji kompetencji językowej w glottodydaktyce / 23

Jolanta Sujecka-Zając
O sprawnościach receptywnych w perspektywie produktywnej w uczeniu się / nauczaniu języków obcych / 41

SPECYFIKA ARABSKIEJ SYTUACJI JĘZYKOWEJ A ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI RECEPTYWNYCH

Magdalena Lewicka
Arabska sytuacja dyglosyjna i jej implikacje dla procesu rozwijania receptywnych sprawności językowych / 63

Joanna Zastrzeżyńska
Interferencje językowe na przykładzie języków arabskiego i francuskiego oraz ich wpływ na kształcenie sprawności receptywnych /83

Ewa Machut-Mendecka
Leksyka dialektu jako wyraz skryptów kulturowych / 101

ROZWIJANIE RECEPTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH W NAUCZANIU JĘZYKA ARABSKIEGO JAKO OBCEGO

Małgorzata al-Shahari
Rozwijanie sprawności czytania i słuchania. Propozycje podręczników i źródeł internetowych do wykorzystania jako materiały dodatkowe w dydaktyce i samokształceniu studentów języka arabskiego / 123

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W NAUCZANIU JĘZYKA ARABSKIEGO JAKO OBCEGO

Sumaya al-Hawari
طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها و نبذة عن أساليب تدريس القراءة
Metody nauczania języka arabskiego jako obcego a rozwijanie sprawności czytania / 141

Sebastian Bednarowicz
Pismo arabskie a fonetyczny obraz słowa / 148

Iwona Król
Rola nauczania słowotwórstwa opisowego w kształceniu sprawności czytania ze zrozumieniem / 161

Magdalena Kubarek
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i jej znaczenie w ocenie poziomu biegłości językowej – kilka uwag o egzaminach certyfikacyjnych z języka arabskiego / 183

_______________________________________________________
Word of the editors (Barbara Michal-Pikulska, Magdalena Lewicka) / 11

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF LANGUAGE COMPETENCE AND SKILLS

Teresa Siek-Piskozub
Evolution of the concept of language competence in language pedagogy / 23

Jolanta Sujecka-Zając
Receptive skills in a productive perspective in learning and teaching foreign languages / 41

SPECIFIC ARAB LINGUISTIC SITUATION AND LANGUAGE RECEPTIVE SKILLS DEVELOPMENT

Magdalena Lewicka 
Arabic linguistic situation and language receptive skills development / 63

Joanna Zastrzeżyńska
Language interference on the example of arabic and french languages and their impact on education of the receptive skills / 83

Ewa Machut-Mendecka
Egyptian dialect as an expression of collective and individual values/ 101

LANGUAGE RECEPTIVE SKILLS DEVELOPMENT IN DIDACTICS OF TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE

Małgorzata al-Shahari
Listening and reading skills development. A proposal of the textbooks and the Internet sources for usage as supplementary materials in Arabic language didactics as well as for the self-study of students of Arabic language/ 123

LANGUAGE READING SKILL DEVELOPMENT IN DIDACTICS OF TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE

Sumaya al-Hawari
طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها و نبذة عن أساليب تدريس القراءة
Methods of teaching Arabic to non-native speakers and reading skill development / 141

Sebastian Bednarowicz
Arabic Script and Phonetic Image of the Word / 148

Iwona Król
Teaching descriptive word formation as part of training reading comprehension in process of university teaching of standard Arabic in Poland / 161

Magdalena Kubarek
Reading Comprehension and Language Proficiency Testing: Some Remarks on Certificate Examinations in Arabic / 183

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum