Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3244-8
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy historycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, popularyzując najnowsze wnioski ze swoich badań, podejmują dyskusję z praktykami, metodykami i nauczycielami w celu poszukiwania jak najlepszych sposobów upowszechniania dorobku naukowego w praktyce szkolnej oraz życiu codziennym społeczności lokalnej. W części pierwszej badacze epoki średniowiecza, XIX i XX w. skoncentrowali swoją uwagę na przedstawieniu problematyki „miejsc pamięci” z perspektywy obiektów średniowiecznych regionu, toruńskich nekropolii oraz miejsc związanych z eksterminacją mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej. Na część drugą złożyły się teksty napisane przez nauczycieli, przyczynki badawcze autorstwa młodych historyków oraz wypowiedzi osób społecznie zaangażowanych w ochronę cmentarzy w regionie kujawsko-pomorskim.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Część historyczna

Krzysztof Kwiatkowski
Pamięć kulturowa (i miejsca pamięci?) związana z przeszłością średniowieczną i wczesnonowożytną we współczesnym (administracyjnym) regionie kujawsko-pomorskim / 15

Sylwia Grochowina
Eksterminacja mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej i związane z nią miejsca pamięci (na przykładzie Torunia i powiatu toruńskiego) / 55

Magdalena Niedzielska
Cmentarze jako miejsca niepamięci / 75

Witold Konopka
Przeniesienie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej jako przykład walki o „miejsca pamięci” w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 91

Część metodyczna

Dariusz Chrobak
Nekropolie i miejsca pamięci na ziemi dobrzyńskiej i ich wykorzystanie w pracy wychowawcy i nauczyciela historii Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie / 101

Magdalena Bilska-Ciećwierz, Rafał Kurzępa
Pamięć o nauczycielach i uczniach włocławskiej szkoły im. ks. J. Długosza u potomnych. Miejsca pamięci a kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży / 115

Łukasz Myszka
Fordońska Dolina Śmierci w edukacji historycznej / 127

Arkadiusz Kierys
Na ratunek pamięci – prace renowacyjne i konserwatorskie na toruńskich cmentarzach / 143

Mateusz Głowacki
Kujawskie miasteczko wobec „lokalnych świętych”. Miejsca pamięci w Osięcinach poświęcone Błogosławionym Męczennikom / 159

Szymon Wiśniewski
Ocalić od zapomnienia. Cmentarze i miejsca pamięci regionu golubsko-dobrzyńskiego – współpraca szkół, instytucji i organizacji społecznych / 177

Anna Zglińska
O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Tak trzeba” / 183

Michał Wiśniewski
O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” / 193

Radosław Nalaskowski
Cmentarz ewangelicki w Lulkowie i jego dawni opiekunowie / 203

Aleksandra Jachimek
Miejsca upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego w województwie kujawsko-pomorskim / 213

Waldemar Rozynkowski
Ślady pamięci o papieżu Janie Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim / 225

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum