Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3403-9
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Antologia polskiej myśli politycznej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Kategoria produktu:

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą – redaktorów – intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości bezpośredniego obcowania ze źródłem. Każde omówienie zawiera bowiem – nawet niezamierzoną – interpretację. Niezależnie od tego współcześnie możemy dostrzec powrót do części idei powstałych w okresie międzywojennym. Dajemy więc odbiorcy możliwość odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z epigonami, czy z twórczymi kontynuatorami dawnych koncepcji. Wśród tekstów reprezentatywnych znalazły się zatem także te nieznane, a wartościowe, sięgnęliśmy do publicystyki mniej znanych reprezentantów oraz grup marginalnych jak anarchiści czy synarchiści. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie układu według nurtów politycznych. Z kolei w obrębie każdego z nurtów zastosowano kryterium chronologiczne. Dzięki temu możliwe było zasygnalizowanie kierunków ewolucji opinii i trendów np. w odniesieniu do instytucji państwa. Zbiór nasz adresujemy do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, a także wszystkich osób zainteresowanych ideami politycznymi.

WSTĘP / 9

KONSERWATYŚCI
S. Estreicher, Istota konserwatyzmu / 17
Sz. Dzierzgowski, Król źródłem władz / 19
S. Cat-Mackiewicz, Zachowawczość . / 34
W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym / 37
P. Dunin-Borkowski, Konserwatyzm a idea elity rządzącej / 39
A. M. Bocheński, Warunki likwidacji B.B.W.R. / 47

PIŁSUDCZYCY
I. Matuszewski, Próby syntez / 51
J. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski / 53
J. Husarski, Nakaz czynu majowego / 55
J. Ostrowski, Kontury idei państwowej / 57
Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / 59
Niesygnowany, Wartość wychowawcza Legionów / 67
B. Miedziński, Na przełęczy, Inicjatywa, Organizacja państwa a organizacja narodu / 68

NARODOWA DEMOKRACJA
T. Gluziński, Mniejszości narodowe a państwo / 73
M. Holder-Eggerowa, Kobieta a samorząd / 81
Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej uchwalona na III-cim Kongresie w Warszawie w listopadzie 1925 r. / 87
J. Giertych, O program polityki kresowej / 89
R. Dmowski, Czem są Żydzi / 96
R. Dmowski, Nacjonalizm a żydzi / 99
R. Rybarski, Naród a gospodarstwo / 103
Polska na zakręcie. Streszczenie przemówienia red. St. Sachy, Zjazd przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi. Przebieg – Referaty – Uchwały / 108

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
S. Adamski, Zasady i dążenia Narodowego Stronnictwa Pracy / 117
A. Szymański, Państwo i społeczeństwo / 122
Rewizja konstytucji marcowej i postulaty katolickie (to wyraz osobistych zapatrywań grupy katolików niepodpisanych) / 126
Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji / 131
Przebudowa ustroju społecznego na podstawie encykliki „Quadragesimo Anno” / 135
List pasterski Episkopatu Polski / 137
J. Kobyliński, Istota i geneza państwa totalnego / 139
I. Czuma, Wolność narodu w państwie / 143

RUCH LUDOWY
Deklaracja i program Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwalony przez kongres delegatów PSL dnia 1 czerwca 1919 r. w Krakowie / 147
Odezwa klubu parlamentarnego PSL Piast w sprawie wypełniania przez ludowców obowiązków obywatelskich / 154
J. Kuncewicz, Samorząd jako element przyszłej łączności państwowej, Państwo a organizacje jego obywateli, Rola fermentów społecznych / 157
S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego / 161

POLSCY SOCJALIŚCI
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XVII Kongresie / 171
B. Siwik, Państwo a społeczność narodowa / 172
Z. Kisielewski, Kultura a proletariat / 177
M. Niedziałkowski, Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień / 179
B. Siwik, W walce o prawdę / 192
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony przez XXIV Kongres / 195
Z. Gross, Człowiek i wolność. Wstęp do filozofii socjalizmu / 195

ANARCHIŚCI I SYNARCHIŚCI
E. Abramowski, Zasady respubliki kooperatywnej / 203
A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej / 205
M. B., Pomoc wzajemna a walka klas. Tezy do referatu w rocznicę śmierci Piotra Kropotkina / 208
W. H., Bezrobocie a anarchizm / 211
Niesygnowany, Synarchja w ustroju politycznym Polski / 215

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum