Magdalena Kowalska

Prowansja w pismach polskich romantyków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3405-3
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
448
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Magdalena Kowalska

Prowansja w pismach polskich romantyków

Kategoria produktu:

„Książka Magdaleny Kowalskiej przynosi – nieobecne dotąd w literaturze przedmiotu – panoramiczne ujęcie całego splotu związanych z Prowansją zagadnień w literaturze polskiej – i nie tylko polskiej. Dostarcza ważnych informacji o regionie, jego historii i kulturze oraz związanej z nim literaturze i sztuce, a działanie Autorki wielokrotnie przybiera charakter pracy detektywistycznej, polegającej na odkrywaniu ukrytych faktów, odniesień do rzeczywistości pozatekstowej, do geografii, historii, kultury, obyczajowości”.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Siwiec

„Traktując listy Zygmunta Krasińskiego jak narrację powieściową z wszelkimi zastrzeżeniami wynikającymi ze specyfiki obu gatunków, Magdalena Kowalska oddaje w moim przekonaniu pełnię romantycznego widzenia świata u poety, który życie i poezję traktuje w podobny sposób, a rzeczywistości doświadczanej od jej kreacji literackiej praktycznie nie oddziela. Korespondencja posłużyła rzecz jasna autorce również do wyjątkowo precyzyjnej lokalizacji miejsc pobytu Krasińskiego, własna peregrynacja pozwoliła nadto na ujawnienie »miejsc przemilczanych«, ale dopiero potraktowanie listów jako synkretycznej  narracji romantycznej odkrywa ich ukryte sensy, dopełniając w istotny sposób naszą wiedzę o poecie. To odkrywczy w wielu aspektach rozdział recenzowanej pracy”.

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Strzyżewskiego

Wykaz skrótów / 9

W obliczu dziejów i na karcie globu – uwagi wstępne o romantycznej Prowansji / 11

Prowansja – zakres pojęcia według kryteriów historycznych, geograficznych, lingwistycznych i antropologicznych / 19
Stan badań nad zaproponowanym tematem i uzasadnienie jego wyboru / 26
Przyczyny zainteresowania tematem Prowansji w pierwszej połowie XIX wieku / 30
Hipotezy / 50
Kwestie metodologiczne / 60

Rozdział 1
Obraz Prowansji w piśmiennictwie polskim czasów przedromantycznych / 71

Rozdział 2
Recepcja postaci i twórczości trubadurów w literaturze polskiego romantyzmu / 111
Trzy romantyczne rozprawy krytycznoliterackie z wątkami prowansalskimi / 116
Twórczość trubadurów w innych pismach krytycznoliterackich epoki romantyzmu / 130
Wątki prowansalskie w prelekcjach paryskich Mickiewicza / 135
Trubadurzy w pismach prozaicznych Norwida / 140
Trubadurzy w romantycznej liryce / 144
Polska wersja legendy o trubadurze i jego damie / 149
Trubadur, który się „przedancił” / 158

Rozdział 3
Ogrody wysp szczęśliwych i pokutnicze pustelnie – prowansalskie miejsca polskich emigrantów / 163
Obsesje emigrantów – w stronę prowansalskiego piekła / 164
Et in Arcadia ego/ 169
„Gniazdko gdzieś w skałach”. Prowansja Józefa Bohdana Zaleskiego / 178
Prowansja, z którą nie można się rozstać / 188

Rozdział 4
Krzyż w rzymskim amfiteatrze. Literacki wizerunek miast: Aix-en-Provence, Arles i Nîmes / 195
Aix-en-Provence. Wizerunek Aix-en-Provence w poezji Gaszyńskiego / 198
Publicystyka Gaszyńskiego w „Mémorial d’Aix” / 215
Arles Gaszyńskiego i Krasińskiego / 234
Nîmes. Nîmes w biografii Norwida / 241
Interpretacja Cywilizacji Norwida z uwzględnieniem prowansalskich kontekstów / 244

Rozdział 5
Z Marsylii do Rzymu? Wizje Marsylii w pismach polskich romantyków / 251
Gród na brzegu morza. Juliusz Słowacki i Konstanty Gaszyński wobec XIX-wiecznej Marsylii / 251
„Gdzie klimat jest łagodny i gdzie powracam do zdrowia” – prowansalska podróż Fryderyka Chopina / 254
Marsylia Norwida wobec mitów śródziemnomorskich, francuskich oraz dziejów apostolskich / 265

Rozdział 6
Polski królewicz we francuskim więzieniu – prowansalski epizod z życia Jana Kazimierza Wazy w ujęciu literackim / 285

Rozdział 7
Byron i polscy romantycy u źródeł „jasnych, słodkich i przeczystych wód” Fontaine-de-Vaucluse / 311

Rozdział 8
Piosnka trubadurów czy syreni śpiew? Nicea, Alpy Nadmorskie i Var w korespondencji Zygmunta Krasińskiego / 335
Przyczyny szczególnego zainteresowania Krasińskiego Niceą / 335
Metoda badania nicejskiej korespondencji Krasińskiego / 342
Granice Prowansji Krasińskiego / 346
Prowansalski stan zagrożenia / 369
Próba podsumowania / 379

Zakończenie / 385
Aneks / 399
Bibliografia / 413
Wykaz ilustracji / 429
LaProvencedans la production littéraire des romantiques polonais. Résumé / 431
Provencein the writings of the Polish Romantics. Summary / 435
Indeks osobowy / 439

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Magdalena Kowalska

    Magdalena Kowalska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013), pracownik naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka artykułów w czasopismach: „Studia Norwidiana”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka programu Erasmus na Aix-Marseille Université (Francja). Uczestniczka międzynarodowej konferencji dotyczącej recepcji trubadurów w wieku XIX (Tuluza, 2013). Jej główne zainteresowania naukowe: literatura romantyzmu, komparatystyka (relacje między literaturą a religią, polsko-francuskie związki literackie), filhellenizm europejski.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum