Agata Pyrzyńska, Michał Kropkowski, Jakub Rzeszowski (red.)

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, tom 2

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3514-2
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
252
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Wyzwania współczesnego prawa wyborczego
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Agata Pyrzyńska, Michał Kropkowski, Jakub Rzeszowski (red.)

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, tom 2

Kategoria produktu:

Problematyka wyborcza to zagadnienie niezwykle chętnie podejmowane. Niewątpliwie jest to tematyka, która powinna być szczególnie bliska każdemu obywatelowi z uwagi na doniosłość aktu wyborczego. Wybory są przecież nieodłącznym elementem funkcjonowania państw demokratycznych, a znajomość procedur wyborczych jawi się jako element rudymentarny dla świadomego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Zagadnienia wyborcze stanowią również podatny grunt dla dyskusji naukowej. W ośrodkach akademickich oraz rozlicznych gronach eksperckich coraz częściej podejmuje się debatę nad problematyką optymalnego prawa wyborczego, zasad rządzących wyborami, systemów wyborczych czy partycypacji wyborczej obywateli.

Prezentowana monografia jest efektem wytężonych prac doktorantów i studentów czołowych polskich uczelni, którzy są żywo zainteresowani tematyką wyborczą. Staje się ona cennym głosem w dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi wyborów. Wzbogacona stenogramem z debaty, w której uczestniczyli wybitni specjaliści z zakresu prawa i praktyki wyborczej, może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji nad rozwojem prawa wyborczego.

Słowo wstępne/ 11

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego w opinii ekspertów / 13

Michał Banaś
Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2012 r. - prawo, praktyka, wyzwania / 29

Marta Gałązka
Prekampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. / 41

Arleta Hrehorowicz
„Warsztaty przyszłości” jako forma przeciwdziałania marginalizowaniu udziału obywateli w lokalnym procesie decyzyjnym / 51

Paweł Jagiełło
Finansowanie kampanii wyborczej w prawie polskim / 63

Magdalena Jankowska
Dostępność lokali obwodowych komisji wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych - regulacje kodeksowe a polska rzeczywistość architektoniczna / 75

Michał Kropkowski
Specyfika systemu wyborczego Republiki Czeskiej / 87

Dominika Ewa Loll
Postulat obniżenia granicy wieku czynnego prawa wyborczego / 101

Piotr Misztal
E-voting, czyli głosowanie w wyborach powszechnych za pośrednictwem sieci world wide web w Polsce / 117

Agata Pyrzyńska
Oświadczenie lustracyjne w polskim procesie wyborczym / 129

Ilona Rytel-Baniak
Kryzys demokracji partycypacyjnej – przyczyny i skutki wycofania się obywateli z udziału w bezpośrednich i powszechnych wyborach na przykładzie wyborów prezydenckich we Francji w 2012 r. / 155 

Jakub Rzeszowski
Narzędzia internetowe w kampanii wyborczej / 167

Aneta Sieradzka
Wybory w samorządzie lekarskim / 183

Adrian Skoczylas
Nowa ordynacja, nowy samorząd? Efekt zastosowania jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 r. / 197

Maciej Troć
Polski system gwarancji powszechności czynnego prawa wyborczego w perspektywie międzynarodowej / 211

Radosław Zych
Międzynarodowa obserwacja wyborów / 223

Bibliografia / 237
Redaktorzy / 251

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agata Pyrzyńska

    doktorantka w Centrum Studiów Wybor­czych UMK, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Zespołu Praw­nego Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Dok­torantów, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Societas et Ius” oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK; Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” w latach 2011–2013; uczestniczka i organizatorka wielu konferencji naukowych oraz działań popularyzujących edukację obywatelską; za­interesowania naukowe koncentruje na problematyce prawa wybor­czego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej.

  • Michał Kropkowski

    Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia na kierunku stosunki międzynarodowe rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, zaś pracę licencjacką pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II wojny światowej” obronił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” działającego na Wydziale Prawa i Administracji UMK; członek Rady Wydziału WPiA UMK oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów UMK; prelegent i organizator wielu konferencji naukowych; koordynator projektu edukacyjnego „Szkoła Wyborów”; interesuje się prawem karnym oraz prawem wyborczym. 

  • Jakub Rzeszowski

    Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Komisji Prawno-Socjalnej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespołu Rzecznika Praw Studenta Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; członek Senatu UMK; Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”; koordynator projektu edukacyjnego „Szkoła Wyborów”; organizator i prelegent wielu konferencji naukowych; interesuje się prawem cywilnym, prawem sportowym, prawem wyborczym oraz problemami współczesnego szkolnictwa wyższego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum