Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3513-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

twarda

Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Kategoria produktu:

Książka zawiera ogólną charakterystykę strukturalnych i optycznych właściwości nanostruktur cienkowarstwowych nieorganicznych związków tlenkowych oraz organicznych związków kompleksowych, a także różnorodnych procesów fizyko-chemicznych w nich zachodzących. Przygotowuje czytelnika do zrozumienia zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną materiałów a ich liniowymi i nieliniowymi własnościami optycznymi. Prezentuje fizyczne podstawy procesów zachodzących podczas ich wytwarzania oraz eksperymentalnych metod wykorzystanych do ich badania. Prezentowane w niej opisy zjawisk zachodzących w różnych eksperymentach fizycznych mają charakter modelowy. Rozważane modele są wystarczająco złożone, aby odtworzyć zasadnicze cechy przedstawianych procesów, ale jednocześnie na tyle proste, że pozwalają na otrzymanie wielu wyników analitycznych i ich jakościową analizę. Treść książki umożliwia również czytelnikowi zorientowanie się we współczesnych możliwościach eksperymentalnych oraz ułatwia wybór odpowiednich technik.

Monografia dedykowana jest studentom, doktorantom, wykładowcom oraz badaczom zajmującym się strukturalnymi i optycznymi własnościami ciał stałych z dziedzin, takich jak: fizyka, chemia, biologia, inżynieria materiałowa oraz dziedzin pokrewnych. Szczególnie interesująca powinna być dla badaczy pracujących w skali cienkich warstw i nanostruktur cienkowarstwowych, zajmujących się urządzeniami opto- i mikroelektronicznymi zbudowanymi na bazie związków organicznych oraz pracujących nad nanostrukturalnymi powłokami ochronnymi.

Książka napisana została w formie pozwalającej na lekturę jej fragmentów przez osoby niemające formalnego wykształcenia w dziedzinie materiałoznawstwa i nauk ścisłych. Między innymi z myślą o nich została uzupełniona licznymi ilustracjami.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Zawadzka

    Urodziła się w 1972 roku w Kielcach. Studiowała Fizyczne Podstawy Mikroelektroniki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych. W latach 2003-2004 prowadziła badania na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Jej działalność naukowa od początku związana była z inżynierią materiałową, a zwłaszcza fizycznymi podstawami zjawisk zachodzących w cienkich warstwach i nanostrukturach. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i kilkadziesiąt doniesień konferencyjnych. Jest także współautorem rozdziałów w kilku monografiach naukowych. Za osiągnięcia naukowo-badawcze dotyczące metodyki projektowania i weryfikacji precyzyjnych systemów pomiaru odcinka czasu w 2009 roku uhonorowana została zespołową nagrodą Rektora UMK stopnia pierwszego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum