• Strona główna
  • Chemia
  • Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3526-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Kategoria produktu:

Skrypt po raz pierwszy został wydany w 2003 roku. Od tego czasu pracownia „Podstaw ochrony wód i gleb” oraz „Ochrony i odnowy wód i gleb” znacząco poszerzyła zakres proponowanych zajęć dydaktycznych. Drugie, uzupełnione wydanie skryptu zawiera opisy 23 zadań/ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących problematyki ochrony wód i gleb przed zanieczyszczeniami i odnowy/uzdatniania głównie wód. Skrypt został wzbogacony o 20 procedur analitycznych koniecznych do wykonania proponowanych zadań wraz z elementami walidacji wyników. Przeznaczony jest dla studentów specjalności „chemia środowiska”, studiujących na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Skrypt może zostać również wykorzystany w kształceniu na kierunkach pokrewnych, np. „ochrona środowiska”, „zarządzanie środowiskiem”.

Skrypt został napisany przez pracowników Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK. Od wielu lat są oni cenionymi dydaktykami i naukowcami mającymi znaczny dorobek naukowy oraz praktyczny w zakresie przedstawionych treści nauczania.

Wstęp / 7

Ćwiczenie 1 – Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego / 9

Ćwiczenie 2 – Fizykochemiczna kontrola oczyszczania ścieków na złożach obrotowych / 13

Ćwiczenie 3 – Test toksyczności / 17

Ćwiczenie 4 – Sorpcja metali ciężkich na osadzie czynnym nadmiernym / 21

Ćwiczenie 5 – Usuwanie barwy ścieków / 26

Ćwiczenie 6 – Koagulacja w przepływie / 31

Ćwiczenie 7 – Usuwanie z wód związków żelaza i manganu metodą fizykochemiczną / 35

Ćwiczenie 8 – Dezynfekcja wody – chlorowanie do punktu przełamania / 39

Ćwiczenie 9 – Oczyszczanie gleb metodą chemiczno-biologiczną / 47

Ćwiczenie 10 – Wpływ kwaśnych opadów na gleby i wody podziemne / 55

Ćwiczenie 11 – Neutralizacja ścieków obciążonych metalami ciężkimi / 60

Ćwiczenie 12 – Określenie zasobności gleb w składniki bioprzyswajalne / 64

Ćwiczenie 13 – Termiczne zmiękczanie oraz dekarbonizacja wody / 71

Ćwiczenie 14 – Ocena stabilności wody i odkwaszanie / 75

Ćwiczenie 15 – Odgazowanie wody metodami fizycznymi i chemicznymi / 79

Ćwiczenie 16 – Odkrzemianie wód powierzchniowych / 83

Ćwiczenie 17 – Kinetyka adsorpcji ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych / 86

Ćwiczenie 18 – Izoterma adsorpcji ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych / 93

Ćwiczenie 19 – Adsorpcja ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych w warunkach dynamicznych / 100

Ćwiczenie 20 – Fluorkowanie i defluorkowanie wód konsumpcyjnych / 108

Ćwiczenie 21 – Wyznaczanie właściwości buforowych gleb / 111

Ćwiczenie 22 – Oznaczanie w glebie zawartości kwasów fulwowych i huminowych / 114

Ćwiczenie 23 – Bilans materii organicznej / 118

Procedura I – Oznaczanie odczynu / 122

Procedura II – Oznaczanie potencjału redox / 127

Procedura III – Oznaczanie barwy wód i ścieków / 129

Procedura IV – Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu – BZT / 132

Procedura V – Oznaczanie tlenu rozpuszczonego Winklera / 139

Procedura VI – Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu – ChZT / 142

Procedura VII – Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodach i ściekach / 147

Procedura VIII – Oznaczanie zawartości związków azotu / 151

Procedura IX – Oznaczanie zawartości związków chromu / 164

Procedura X – Oznaczanie zawartości związków fosforu / 167

Procedura XI – Oznaczanie zawartości związków manganu / 171

Procedura XII – Oznaczanie twardości ogólnej, zawartości wapnia oraz magnezu / 174

Procedura XIV – Oznaczanie zasadowości / 185Procedura XIII – Oznaczanie zawartości związków żelaza / 180

Procedura XV – Oznaczanie zawartości metali ciężkich za pomocą ASA / 188

Procedura XVI – Oznaczanie zawartości ditlenku węgla / 197

Procedura XVII – Oznaczanie zawartości chlorków / 207

Procedura XVIII – Oznaczanie zawartości fluorków / 210

Procedura XIX – Oznaczanie zawartości krzemionki / 212

Procedura XX – Walidacja wyników / 215

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum