Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi (red.)

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3538-8
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
398
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi (red.)

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Kategoria produktu:

„Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z projektem Security in V4 constitutions  and political practices (Standard Grant No. 21510444, IVF). […] Z racji tego, że tematyka powyższa staje się coraz bardziej eksponowana w polityce państw regionu przyjąć trzeba, że wydanie takiej publikacji jest w pełni uzasadnione. […] prowadzenie badań w ramach analizy funkcjonalnej czterech państw należących do Grupy Wyszehradzkiej Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier w obszarze bezpieczeństwa stanowi novum w nauce […] prawa konstytucyjnego. […] Kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK […] do współpracy zaproszeni zostali znani badacze z wszystkich państw regionu. Wymienić tu można chociażby prof. Z. Witkowskiego z UMK, prof. K. Skotnickiego z UŁ,  prof. V. Jiraskovą z Uniwerystetu Karola w Pradze, prof. J. Jiraska z Uniwersytetu Paleckeho w Ołomuńcu, prof. K. Klimę, byłego sędziego Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze, prof. L. Cibulkę i M. Gibę z Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie czy prof. T. Drinóczi z Uniwersytetu w Pecsu.”

dr hab. Piotr Uziębło
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Wprowadzenie / 7

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa
1. Pojęcie bezpieczeństwa (Maciej Serowaniec, Wojciech Włoch) / 13
2. Rodzaje bezpieczeństwa (Zbigniew Witkowski) / 27

Rozdział II
Europejski dorobek w dziedzinie bezpieczeństwam
1. Kategoria bezpieczeństwa w prawie i praktyce funkcjonowania UE (Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz) / 41
2. Pojęcie bezpieczeństwa w dokumentach NATO i Grupy Wyszehradzkiej (Tomasz Kacała) / 59
3. Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo publiczne jako wartości chronione w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Aleksandra Kustra) / 71

Rozdział III
Kategoria Bezpieczeństwa w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
1. Bezpieczeństwo państwa (Sabina Grabowska) / 95
2. Bezpieczeństwo obywateli (Iwona Wroblewska) / 105
3. Bezpieczeństwo ekologiczne w Konstytucji RP (Karolina Karpus) / 119
4. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej (Agnieszka Bień-Kacała) / 131
5. Bezpieczeństwo a inne wartości konstytucyjnie chronione (Radosław Grabowski) / 143
6. Konstytucyjne mechanizmy usuwania zagrożeń bezpieczeństwa (Krzysztof Eckhradt) / 157

Rozdział IV
Bezpečnost české republiky
1. Bezpečnost České republiky (Věra Jiraskova , Jiři Jirasek) / 171

Rozdział V
ústavné kategórie bezpečnosti – Slovenská republika
1. Bezpečnosť štátu (Marian Giba) / 249
2. Bezpečnosť občanov (Ľubor Cibulka) / 257
3. E kologická bezpečnosť (Marek Domin) / 265
4. Bezpečnosť a iné hodnoty chránené ústavou (Milan Hodas) / 269
5. Ústavné mechanizmy na odstránenie bezpečnostných rizík (Marek Domin) / 285

Rozdział VI
A biztonság alkotmányjogi szabályozása Magyarországon
1. Abiztonság alkotmányjogi szabályozása Magyarországon (Timea Drinoczi, Lorant Csink, Istvan Sabjanics) / 309

Rozdział VII
Kategorie bezpieczeństwa w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
1. Bezpieczeństwo w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP (Aldona Domańska, Krzysztof Skotnicki) / 359
2. Bezpečnostní otázky v judikatuře Ústavního soudu České republiky (Karel Klima) / 369
3. Bezpečnosť v judikatúre ústavných súdov – Slovenská republika (Ľubor Cibulka) / 379
4. Alkotmánybírósági gyakorlat a nemzetbiztonság tárgyában (Timea Drinoczi, Lorant Csink, Istvan Sabjanics) / 391

Noty o autorach / 397

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum