Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak (red.)

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3400-8
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
200
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

twarda

Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak (red.)

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze

Kategoria produktu:

W ostatnich latach badania nad tzw. źródłami autobiograficznymi stały się popularne w wielu krajach. Przyniosły one liczne artykuły, monografie, serie wydawnicze. Powstały bazy danych z wykazem pamiętników, dzienników, wspomnień, prywatnych listów. Ukazały się też antologie tekstów obejmujących różne grupy społeczne i zawodowe. Z uwagi na specyfikę poszczególnych obszarów i charakter danego okresu historycznego badania te przyniosły różne propozycje terminologiczne i metodologiczne.

Prezentowany tom studiów Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze to efekt współpracy badaczy polskich i litewskich. Zawiera on studia poświęcone piśmiennictwu przestrzeni prywatnej od XVI do XXI wieku. Znalazły się tu zarówno analizy teoretyczne, ujęcia metodologiczne, jak i studia przypadków. Obok doświadczonych badaczy w dyskusję włączyli się także młodzi historycy, archiwiści, bibliolodzy, którzy stawiają nowe pytania i podejmują próby własnych interpretacji.

Wstęp  / 7

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
Egodokumenty  –  egodokumentalność  –  analiza  egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna  / 11

Piotr Bewicz
Historyk wobec egodokumentu – intymność i granica / 23

Arvydas Pacevičius
Litewski program badań egodokumentów – LEGODOK / 33

Aleksandra Ziober
Korespondencja  Kazimierza  Leona  i Mikołaja  Krzysztofa  Sapiehów z podróży w latach 1625–1627. Wybrane aspekty / 43

Stanisław Roszak, Joanna Orzeł
Tożsamość i przynależność. Józef Jerzy Hylzen w pięciu odsłonach / 57

Łukasz Wróbel
Józef  Jerzy  Hylzen  jako  diarysta.  Kontynuacja  diariusza  od  roku  1754  miesiąca augusta 25 dnia we Gdańsku / 79

Vytautas Plečkaitis
Egodokumenty  jako  źródło  do  dziejów  politycznych  Litwy  międzywojennej na przykładzie dziennika Jurgisa Šaulysa (1879–1948)  / 95

Robert Degen
Portrety w pamiętniku Ryszarda Mienickiego / 103

Kamila Siuda
Życiorysy jako egodokumenty / 131

Arūnas Vyšniauskas
Sprawozdania z pobytu w Wilnie. Przykłady współczesnych egodokumentów studenckich / 167

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum