Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.)

Człowiek - ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3467-1
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
160
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Człowiek - ciało i duch
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.)

Człowiek - ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne

Kategoria produktu:

O człowieku można mówić z wielu odmiennych punktów widzenia. Antropologia jako nauka o człowieku jest ze swej natury dziedziną interdyscyplinarną. Próbę odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek? jaka jest jego natura? co stanowi cel jego życia? – podejmują różne dyscypliny wiedzy. Dlatego antropologia dookreślana jest przymiotnikiem (np.: archeologiczna, filozoficzna, itd.). Wśród nich szczególne miejsce zajmuje antropologia teologiczna (chrześcijańska). Jej specyfiką jest to, że podejmuje namysł nad człowiekiem w świetle Objawienia Bożego. Od pierwszych stron Biblii człowiek ukazany jest bowiem jako byt osobowy ukonstytuowany z ciała i duszy, stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy – wspólnoty miłości trzech Osób Boskich. Dla antropologii biblijnej charakterystyczne jest odczytanie tajemnicy człowieka w kontekście Boga.

Tom otwiera artykuł poświęcony biblijnym opisom człowieka oraz porzuceniu „starego człowieka”, by przyoblec „nowego”. W obszarze Rdz 1-2 pozostaje drugi autor, który wskazuje specyfikę biblijnego spojrzenia dostrzegającego całego człowieka. Odczytanie człowieka w kontekście Apokalipsy pozwala autorce postawić tezę o konieczności kenozy dla narodzin człowieka do nowego życia z Chrystusem. O relacji antropologii biologicznej i teologicznej oraz ich kompetencji w odpowiedzi na pytanie o tożsamość człowieka traktuje tekst „Człowiek – brakujące ogniwo w procesie ewolucji czy zdecydowanie ktoś więcej? Aktualność teologicznej odpowiedzi w kontekście kultury postmodernistycznej jest treścią piątego już artykułu. Autor wskazuje na całościową wizję człowieka, jaką daje spojrzenie teologiczne. Po tej linii idzie tekst podejmujący problem sensu pytania o prawdę o człowieku w rozważaniach Josepha Ratzingera. Przedostatni artykuł jest próbą spojrzenia na człowieka z punktu widzenia estetyki (kategoria piękna). Tom zamyka tekst o afirmacji ciała prezentujący syntezę teologicznej interpretacji ludzkiej cielesności.

Wstęp / 7

Zbigniew Kiernikowski
Człowiek – coś więcej niż ciało i dusza? / 11

Wojciech Pikor
Pytanie o „obraz i podobieństwo” Boże w człowieku (Rdz 1–2) / 31

Karolina Olszewska
„Błogosławieni umarli w Panu” (Ap 14,13). Studium egzegetyczno-teologiczne / 47

Krzysztof Krzemiński
Człowiek – brakujące ogniwo w procesie ewolucji czy zdecydowanie ktoś więcej? / 61

Janusz Chyła
Kim jesteśmy? Aktualność teologicznej odpowiedzi na pytania o człowieka w kontekście kultury postmodernistycznej / 93

Maciej Bołkowiec
Sens pytania o prawdę w antropologicznych rozważaniach J. Ratzingera/Benedykta XVI / 113

Tomasz Czura
Cielesno-duchowa jedność osoby w perspektywie estetyki teologicznej / 133

Magdalena Skolimowska
Ku afirmacji ciała / 145

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum