Veslava Osińska

WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3581-4
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

110,00 zł

miękka

Veslava Osińska

WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne

Kategoria produktu:

Dlaczego jedne infografiki są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone i abstrakcyjne formy graficzne. Tak czasami wyglądają wizualizacje sieciowe, które od ponad dekady są wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów w różnych obszarach życia.

„Dziś, kiedy świat jest zalewany nieustającymi strumieniami informacji, warto sobie uświadomić, że występujemy w nim zawsze w dwóch rolach, a mianowicie jako odbiorcy informacji oraz jako twórcy (generatory), bywa także, iż występujemy w trzeciej roli − jako projektanci form jej prezentowania. Autorka użyła w takim przypadku zręcznego  terminu «wizualizator», co może stać się szanowanym zawodem; być może dr Osińska prognozuje powstanie takiego zawodu... W rolach tych […] konieczna jest teoretyczna i praktyczna wiedza na temat funkcji informacji, percepcji informacji, technik jej filtrowania i organizowania oraz sposobów jej reprezentowania (w  tym wizualizowania) w różnych mediach oraz na temat technik jej transmisji. Nie jest to jednak wiedza ani łatwa, ani powszechna. Z  tego właśnie powodu książka dr Veslavy Osińskiej jest szczególnie cenną pozycją wydawniczą”.

Z recenzji prof. Mieczysława Muraszkiewicza

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla badaczy w zakresie wizualizacji informacji oraz praktyków, reprezentantów każdej dziedziny naukowej, specjalizujących w technikach Infovis(Information Visualiation). Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze, poszukujący wydajnych sposobów prezentacji dużych zbiorów danych. Pocieszające jest przebijające się w opracowaniu przesłanie, iż zaawansowane metody wizualizacji informacji przygotowały społeczeństwo do ery big data.

Nie tylko tekst reprezentuje zakres niniejszego opracowania. Autorka stworzyła równoważne do omawianych treści infografiki. Są to mapa treści, abstrakty graficzne do każdego rozdziału oraz chronografia nazwisk na osi czasu (w Indeksie). Zgodnie z tytułem książki, odpowiedź na pytanie: „o czym jest ta książka”, powinna być zaprezentowana graficznie. Czytelnik znajdzie takie kompendium graficzne na okładce oraz na stronie www.wizualizacjainformacji.pl

Mapa treści  / 9
Wstęp  / 11

Rozdział 1
Historia wizualizacji informacji  / 17
1.1. Wizualizacja na osi czasu  / 18
1.2. Metody tradycyjne, czyli historyczne wykresy i infografiki  / 27
1.3. XX wiek: wpływ teorii i koncepcji na wizualizację informacji  / 36

Rozdział 2
Rozwój dyscypliny  / 47
2.1. Rozważania informatologiczne  / 48
2.2. Wpływ innych dyscyplin  / 56\
2.3. Kształcenie w zakresie wizualizacji informacji  / 62

Rozdział 3
Neurokognitywne podstawy percepcji  / 67
3.1. Percepcja obrazu vide tekst i dźwięk  / 68
3.2. Budowa układu wzrokowego  / 70
3.3. Iluzje, zasady Gestalta i neuroestetyka  / 78

Rozdział 4
Wizualizacja informacji: metody  / 87
4.1. Przegląd nowoczesnych metod  / 88
4.2. Próby systematyki  / 106
4.3. Zapomniane powtórki z przeszłości  / 112

Rozdział 5
Funkcje wizualizacji informacji  / 120
5.1. Funkcja redukcji informacji  / 121
5.2. Funkcja analityczna  / 123
5.3. Funkcja zarządzająca  / 125
5.4. Funkcja intelektualna  / 126
5.5. Funkcja komunikacyjna  / 126
5.6. Funkcja manipulacyjna  / 129
5.7. Funkcja społeczna  / 131
5.8. Funkcja edukacyjna  / 132
5.9. Funkcja (neuro)estetyczna  / 135

Rozdział 6
Mapowanie nauki  / 137
6.1. Przegląd historycznych map nauki  / 138
6.2. Technologia mapowania nauki  / 147
6.3. Analiza sieci społecznych  / 154

Zakończenie  / 164
Bibliografia  / 167
Indeks pojęć  / 177
Indeks nazwisk  / 179
Timeline nazwisk  / 181
Spis ilustracji  / 183
Summary  / 187

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Veslava Osińska

    Informatolog, informatyk i fizyk, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki polskiej. Autorka dwu monografii (Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016; Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2010) i kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym zagranicznych) poświęconych bibliometrii, naukometrii, eksploracji danych, organizacji wiedzy, klasyfikacji nauk, humanistyce cyfrowej i bibliotekom cyfrowym. Uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201. Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum