Agnieszka Szpak

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3614-9
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Agnieszka Szpak

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Kategoria produktu:

[...] jest to praca wartościowa poznawczo. Niewiele jest bowiem w Polsce opracowań, które kwestie bezpieczeństwa globalnego przekładają na jego ludzki wymiar i starają się nadać im charakter multidyscyplinarny i holistyczny. Praca może się wpisać w kanon podstawowych lektur z zakresu bezpieczeństwa personalnego.

Z recenzji prof. Andrzeja Urbanka

 

Wykaz skrótów / 9
Wstęp. Przedmiot i treść książki, problem badawczy, cele badawcze i metody badawcze / 11
Rozdział I. Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie – pojęcie, istota i współczesne uwarunkowania / 41
1. Pojęcie budowania pokoju / 41
2. Komisja Budowania Pokoju / 47
2.1. Powstanie Komisji Budowania Pokoju / 48
2.2. Zadania Komisji Budowania Pokoju / 49
2.3. Skład i działalność Komisji Budowania Pokoju / 52
2.4. Państwa znajdujące się w planie działań Komisji Budowania Pokoju / 57
2.4.1. Sierra Leone / 58
2.4.2. Burundi / 59
2.4.3. Gwinea Bissau / 60
2.4.4. Republika Środkowej Afryki / 61
2.4.5. Gwinea / 63
2.4.6. Liberia / 63
2.5. Ocena działań Komisji Budowania Pokoju i jej potencjału / 65
3. Pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego / 71
3.1. Pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego / 73
3.2. Zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / 82
3.3. Geneza bezpieczeństwa ludzkiego i związki z bezpieczeństwem ekonomicznym i społeczno-kulturowym / 85
3.4. Bezpieczeństwo ludzkie – przegląd definicji i elementy koncepcji / 108
Rozdział II. Działalność ONZ i organizacji międzynarodowych na rzecz budowania pokoju w jego ludzkim wymiarze / 127
1. Podstawa prawna i rodzaje operacji pokojowych ONZ / 127
2. Tymczasowa administracja ONZ / 138
3. Interwencja humanitarna i „odpowiedzialność za ochronę” / 149
4. Pomoc humanitarna i rozwojowa dla odbudowy państwa / 160
5. Milenijne Cele Rozwoju i Cele Zrównoważonego Rozwoju / 181
Rozdział III. Prawne instrumenty budowania pokoju z perspektywy bezpieczeństwa ludzkiego / 191
1. Zasada rządów prawa i prawa człowieka / 191
2. Sprawiedliwość tranzytywna i karanie zbrodniarzy międzynarodowych / 195
2.1. Komisje prawdy i pojednania / 206
2.2. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc / 219
2.3. Trybunały mieszane / 226
2.4. Międzynarodowy Trybunał Karny i jego działalność / 232
2.5. Wady i zalety sprawiedliwości retrybutywnej oraz naprawczej / 244
3. Potencjalna rola Rady Praw Człowieka ONZ w walce z bezkarnością sprawców zbrodni międzynarodowych / 251
Rozdział IV. Rola społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w budowaniu pokoju / 261
1. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego / 261
2. Rola społeczeństwa obywatelskiego / 268
3. Pojęcie i rodzaje organizacji pozarządowych / 275
4. Status konsultacyjny organizacji pozarządowych w ramach ONZ / 278
5. Funkcje i metody działania organizacji pozarządowych / 280
Rozdział V. Demobilizacja oraz proliferacja małej i lekkiej broni / 285
1. Charakterystyka małej i lekkiej broni / 289
2. Międzynarodowoprawne regulacje dotyczące małej i lekkiej broni / 293
3. Rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja oraz ich znaczenie dla budowania pokoju / 299
Rozdział VI. „Państwa upadłe” i zagrożenia przez nie generowane w kontekście budowania pokoju / 307
1. „Państwa upadłe” i zagrożenia asymetryczne / 308
1.1. Pojęcie „państwa upadłego” / 308
1.2. Indeks „państw upadłych” i kryteria jego sporządzania / 311
1.3. Cechy charakterystyczne „państw upadłych” oraz pojęcie zagrożeń asymetrycznych / 315
1.4. Rozwiązanie problemu „państw upadłych” / 329
1.5. „Państwa upadłe” a terroryzm / 333
2. „Wojna z terroryzmem” – nowy rodzaj konfliktu zbrojnego? / 337
3. ONZ-owska globalna strategia walki z terroryzmem / 344
Wnioski / 349
Bibliografia / 373
Summary. Peacebuilding and human security – mutual relations / 407

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum