Barbara Bibik

"Translatoris vestigia". Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy "Orestei" Ajschylosa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3644-6
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
482
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Barbara Bibik

"Translatoris vestigia". Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy "Orestei" Ajschylosa

Kategoria produktu:

Jaką rolę w kulturze pełni tłumacz? Jaki jest jego wpływ na tłumaczone dzieło? Co warunkuje jego decyzje i wybory? Czy jest li tylko mechanicznym odtwórcą tekstu oryginalnego? Czy może twórczym artystą, adaptującym tłumaczony tekst do nowych warunków kulturowych? Jego osoba - zwykle ignorowana, niedoceniana bądź niezauważana - w badaniach nad przekładem coraz głośniej dopomina się uznania i dostrzeżenia. Tłumacz przestaje być anonimowy. Niniejsza książka wyrosła z szacunku dla tłumaczy i ich niebagatelnej roli w przyswajaniu tekstów oryginalnych oraz kształtowaniu obecności tych tekstów w kulturze. Na podstawie wybranych trzech przekładów jedynej zachowanej ze starożytności trylogii tragicznej, Orestei Ajschylosa, autorstwa niepoślednich dla kultury polskiej i filologii klasycznej twórców, Zygmunta Węclewskiego, Jana Kasprowicza oraz Stefana Srebrnego, wskazuje, jakie ślady na tłumaczu pozostawia otaczająca go kultura oraz jakie zostawia on sam w produkcie końcowym, który trafia do rąk odbiorców. Nie ma bowiem tłumaczy, którzy nie zostawiają w przekładzie śladów swojej osobowości, wyobraźni, wiedzy, intuicji teatralnej czy inwencji twórczej, a także śladów kultury, w której sami tworzą, i czasów, w których żyją.

Od Autorki

Przedstawiona do recenzji książka jest pracą ważną, a nawet wyjątkową, upomina się bowiem o uznanie roli tłumacza nie tylko w przyswojeniu  tekstu oryginału, ale także w kształtowaniu obecności tego tekstu w kulturze docelowej. Autorka z niezwykłą skrupulatnością i kompetencją podchodzi do przedmiotu swoich badań. Jej sądy są zawsze poparte szczegółową analizą, a wnioski cechuje dojrzałe wyważenie wszystkich argumentów. Na podkreślenie zasługuje także ogromna wiedza Autorki, Jej wnikliwość, spostrzegawczość i umiejętność czytania sztuk jako tekstów dramatycznych przeznaczonych do realizacji na scenie. Dzięki wszystkim tym walorom powstała praca fascynująca, która wnosi wiele także do historii filologii klasycznej w Polsce.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Ewy Skwary, prof. UAM

Od Autorki / 9
Przypominanie Ajschylosa / 10
Polscy tłumacze Orestei / 11
Teatralna „pamięć” tekstu dramatycznego / 14
Spór o didaskalia / 19
Po stronie tłumacza / 22
Podziękowania / 26

Problematyka tłumaczeń tekstów dramatycznych / 29
Przezwyciężanie niemożliwego / 31
Tłumaczenie jest interpretacją / 34
Podwójny żywot tekstów dramatycznych / 39
Tłumaczenie zamkniętego już świata / 44
Na którą scenę? / 47
Dramat czy scenariusz? / 52
Bogactwo starożytnego języka / 54
Teatralna weryfikacja przekładu / 60
Uwzględnianie sceniczności / 62
Między naddatkiem a stratą / 69
Otwarty chrakter oryginałów / 73

Zygmunt Węglewski - pierwszy tłumacz zachowanego korpusu tragicznego starożytnej Grecji ....... 77
Znajomość Ajschylosa w XIX wieku w Polsce / 80
Uczony i pedagog / 82
Nie-poeta, czyli o dominancie translatologicznej / 85
Recenzje przekładów Węclewskiego / 87
Rzecz o teatrze greckim na miarę XIX wieku / 88
Teatralny horyzont Węclewskiego / 95
Prolog i parodos Agamemnona / 101
Powitanie Agamemnona / 111
Scena Kasandry / 117
Ukazanie się Klitajmestry nad ciałami zamordowanych (zakończenie Agamemnona) / 122
Pierwsza część Ofiarnic / 129
Pierwsze spotkanie Orestesa z Klitajmestrą / 135
Kulminacyjny moment Ofiarnic / 138
Ukazanie się Orestesa nad ciałami zamordowanych (zakończenie Ofiarnic) / 141
W świątyni Apollona w Delfach (początek Eumenid) / 144
W Atenach / 152
Scena sądu nad Orestesem / 157
Zakończenie Eumenid / 161

Jan Kasprowicz - poeta na scenie / 165
Fascynacja Ajschylosem / 165
W poszukiwaniu pokrewieństwa i inspiracji / 167
Przeniknąć tajemnicę utworu, podsłuchać pisarza / 171
Pierwiastki ajschylejskie w twórczości Kasprowicza / 173
Teatralny horyzont Kasprowicza / 181
Recenzje przekładu Ajschylosa / 187
Od tłumacza / 191

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Barbara Bibik

    Profesor w Katedrze Filologii Klasycznej UMK w Toruniu. Studia licencjackie ukończyła w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (2001), a studia magisterskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2004). W Toruniu ukończyła również specjalizację teatrologiczną w Instytucie Literatury Polskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy „Antygona – studium postaci. Analiza wybranych polskich tłumaczeń oraz inscenizacji teatralnych” (2008). Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była monografia „Translatoris vestigia. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy Orestei Ajschylosa” (2016). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od 2007 roku prezes Zarządu Fundacji „Traditio Europae”, zajmującej się popularyzacją nauk o antyku. Współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Zajmuje się dramatem antycznym i jego recepcją, zwłaszcza tragedią grecką, oraz problematyką przekładów z języków klasycznych, którym to zagadnieniom poświęciła szereg publikacji.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum