Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
9788323137580
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Kategoria produktu:

W książce zostały przedstawione wyniki badań pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”, przeprowadzonych w ramach projektu zrealizowanego w latach 2014–2016 przez zespoły naukowo-badawcze czterech polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badaniami zostały objęte województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko mazurskie i wielkopolskie. Jest to, jak dotąd, pierwszy projekt dotyczący aspektów regionalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, obejmujący swym zasięgiem kilka województw i jednocześnie pierwszy międzyuczelniany projekt o tej tematyce.

(Ze Słowa wstępnego prof. Włodzimierza Karaszewskiego)

Słowo wstępne (Włodzimierz Karaszewski) / 9

Wprowadzenie – metodyka badań (Włodzimierz Karaszewski) / 13

Rozdział 1 .Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich oddziaływanie na gospodarkę regionu przyjmującego / 23
(Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek, Ewa Siemińska)
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 23
1.2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki regionu przyjmującego / 25
1.3. Inwestorzy zagraniczni w prywatyzacji polskiej gospodarki / 40
1.3.1. Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990–2015 / 42
1.3.2. Społeczny odbiór inwestorów zagranicznych w prywatyzacji / 46
1.4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce – skala i tendencje / 49
1.4.1. Formalnoprawne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców / 51
1.4.2. Skala nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w latach 2000–2015 / 57
1.5. Podsumowanie / 64

Rozdział 2. Kapitał w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / 67
(Marcin Kuzel, Magdalena Kuczmarska, Leszek Czaplewski, Małgorzata Jaworek)
2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – skala i struktura / 70
2.2. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego / 77
2.3. Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce / 90
2.4. Podsumowanie / 117

Rozdział 3. Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych województwach Polski / 121
(Małgorzata Jaworek, Leszek Czaplewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel)
3.1. Stymulanty podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ocena jednostek samorządu terytorialnego versus ocena inwestorów zagranicznych) / 125
3.2. Destymulanty podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ocena jednostek samorządu terytorialnego versus ocena inwestorów zagranicznych) / 134
3.3. Determinanty wyboru województw jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych / 145
Podsumowanie / 153

Rozdział 4. Korzyści i zagrożenia związane z działalnością podmiotów z kapitałem zagranicznym w świetle opinii samorządów / 155
(Karolina Pawlak, Włodzimierz Kołodziejczak, Aldona Standar, Małgorzata Kołodziejczak)
4.1. Ocena korzyści związanych z działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / 155
4.2. Ocena zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / 162
4.3. Postrzeganie korzyści i zagrożeń w kontekście potrzeb kapitałowych / 169
4.4. Podsumowanie / 174

Rozdział 5. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego / 177
(Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dorota Starzyńska)
5.1. Źródła informacji o inwestorach zagranicznych oraz agendy zajmujące się ich obsługą / 178
5.2. Instrumenty promocji gminy oraz czynniki ograniczające ich skuteczność / 183
5.3. Podsumowanie / 197

Rozdział 6. Atrakcyjność inwestycyjna i klimat dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 199
(Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska, Izabela Serocka)
6.1. Klimat inwestycyjny / 199
6.2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw w opinii przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego / 205
6.3. Klimat dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 217
6.4. Podsumowanie / 230

Zakończenie / 233

Literatura / 245

Spis schematów, tabel i wykresów / 259

Summary. Foreign Direct Investment in Selected Polish Provinces – a Comparative Analysis / 265

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum