Danuta Janicka

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3863-1
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

twarda z obwolutą

Danuta Janicka

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Kategoria produktu:

Wielu polskich, godnych uwagi badaczy prawa z epoki XIX/XX w. do niedawna pozostawało zapoznanymi, czy niedostatecznie znanymi, a ich dzieła, czasami dziś rzadkość bibliograficzna, także są często zapomniane. Antologia przygotowana przez prof. Danutę Janicką otwiera tu szerokie możliwości dla przyswojenia sobie wielu istotnych elementów tego dorobku. […] Jako recenzent podkreślam fachowość przygotowania tej antologii. Wybory, których dokonała autorka, zasługują w pełni na uznanie. Książka objęła nie tylko istotne elementy poglądów dotyczących teorii prawa karnego i koncepcji części ogólnej prawa karnego, ale także szeroko rozumianych nauk penalistycznych.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Salmonowicza

Zgodnie z założeniami książka miała pokazać ewolucję poglądów polskich przedstawicieli prawa karnego, od akceptacji założeń szkoły klasycznej do ich zakwestionowania i pojawienia się przeciwstawnych koncepcji pozytywizmu oraz szkoły socjologicznej. To założenie zostało w pełni zrealizowane i źródła polskiego prawa zostały w ten sposób dogłębnie wyjaśnione. W posłowiu Jerzy Lachowski zwrócił uwagę na aktualność wielu poglądów, które powstały na przełomie XIX i XX wieku i ukształtowały myślenie karnistyczne w Polsce oraz na kontynuację sporów, które wówczas miały miejsce.

Z recenzji dra hab. Janusza Bojarskiego

Wykaz skrótów ogólnych / 9
Wykaz skrótów bibliograficznych / 11

Wstęp / 13
Cel pracy / 13
Stan badań nad historią nauki prawa karnego w Polsce / 17
Uwagi edytorskie / 21

Wprowadzenie historyczne / 25
Polska myśl prawnokarna do lat sześćdziesiątych XIX w. / 25
Polska myśl prawnokarna od czasu utworzenia warszawskiej
Szkoły Głównej oraz repolonizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego do 1918 r. / 30
Myśl prawnokarna w odrodzonej Polsce (1918–1939) / 39
Podsumowanie / 46

Teksty źródłowe i ich autorzy / 49
Romuald Hube (1803–1890) / 49
Franciszek Maciejowski (1798–1873) / 59
Stanisław Budziński (1824–1895) / 65
Walenty Piotr Miklaszewski (1839–1924) / 74
Aleksander Moldenhawer (1840–1909) / 82
Józef Rosenblatt (1853–1917) / 91
Włodzimierz Spasowicz (1829–1906) / 103
Piotr Stebelski (1857–1923) / 115
Edmund Krzymuski (1851–1928) / 126
Wacław Makowski (1880–1942) / 137
Juliusz Makarewicz (1872–1955) / 153
Józef Reinhold (1884–1928) / 173
Bronisław Wróblewski (1888–1941) / 181
Aleksander Mogilnicki (1875–1956) / 192
Stefan Glaser (1895–1984) / 205
Emil Stanisław Rappaport (1877–1965) / 212
Leon Radzinowicz (1906–1999) / 220
Władysław Wolter (1897–1986) / 234
Leon Peiper (1865–1942) / 249
Stanisław Śliwiński (1887–1959) / 261
Zdzisław Papierkowski (1903–1980) / 268

Posłowie / 281
Bibliografia / 305
Źródła / 305
Literatura / 306
Wykaz wykorzystanych tekstów źródłowych według lat powstania/wydania / 318
Alfabetyczny spis wykorzystanych tekstów źródłowych / 319
Indeks osobowy / 321
Indeks rzeczowy / 325
Zusammenfassung / 329
Summary / 333

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum