Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3879-2
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja poświęcona jest jednemu z fundamentalnych zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji, jakim jest ochrona praw jednostki w tym postępowaniu. Problematyka ta ma wymiar wieloaspektowy, dlatego oprócz głównego nurtu rozważań poświęconych środkom prawnym przysługującym uczestnikom postępowania egzekucyjnego podjęto również inne aspekty ochrony praw jednostki, w tym ich ochronę w świetle przepisów normujących zasady ogólne postępowania egzekucyjnego, wszczęcie i przebieg postępowania, pozycję prawną wybranych podmiotów postępowania egzekucyjnego itp.

Autorzy, których artykuły ukazały się w tej książce, reprezentują wiele szkół wyższych oraz są przedstawicielami praktyki administracyjnej. Dzięki temu możliwe było zaprezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych nad egzekucją administracyjną w różnych ośrodkach naukowych, a także skonfrontowanie poglądów doktryny z doświadczeniami praktyków.

[Publikacja] ma […] zarówno istotny aspekt teoretyczny, jak i ważki aspekt praktyczny. Będzie to jedno z nielicznych na polskim rynku wydawniczym opracowań dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji, a jedyne odnoszące się do ochrony praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiąc istotne źródło informacji dla studentów i pracowników naukowych, a także przedstawicieli praktyki prawniczej oraz administracyjnej. Ponadto publikacja stanowi, moim zdaniem, istotny wkład do dorobku doktryny prawa administracyjnego.

Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW

 

Przedmowa / 9

Część I
Środki prawne przysługujące uczestnikom postępowania egzekucyjnego w administracji

Marta Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności / 13

Magdalena Jankowska, Żądanie wyłączenia spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub prawa majątkowego jako środek ochrony prawnej osób trzecich / 34

Małgorzata Król, Instytucja zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – uwagi na tle konstytucyjnej zasady zaskarżalności / 52

Katarzyna Samulska, Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w świetle orzecznictwa / 63

Magdalena Wdzięczna, Zarzuty i skargi w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonym przez dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – wymiar praktyczny / 81

Jakub Turski, Legitymacja do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji / 95

Część II
Ochrona praw jednostki w świetle zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego 

Marian Masternak, Ochrona praw jednostki w świetle zasad ogólnych determinujących wybór środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 111

Piotr Możyłowski, Zasada poszanowania minimum egzystencji prawną gwarancją ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej / 132

Część III
Ochrona praw jednostki w świetle przepisów regulujących wszczęcie i przebieg egzekucji

Piotr Rączka i Tomasz Jędrzejewski, Ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego jako element ochrony praw jednostki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / 149

Konrad Łuczak, Ochrona zobowiązanego a zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku egzekucyjnego / 166

Sandra Sekuła-Barańska, Ważny interes zobowiązanego w rozumieniu art. 13 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 186

Część IV
Ochrona praw wybranych podmiotów postępowania egzekucyjnego

Adrian Bogusławski, Samowola budowlana – grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora / 203

Agnieszka Brzostek i Piotr Lewkowski, Uprawnienia małżonka zobowiązanego w kontekście zarzutów na postępowanie egzekucyjne w administracji / 216

Część V
Inne aspekty ochrony praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek i Andrzej Skoczylas, Ochrona jednostki a efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego / 229

Przemysław Kledzik, Instytucja przedawnienia obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako podstawa ochrony praw jednostki / 251

Paweł Król, Nadużycie władzy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – istota, charakter, środki ochrony / 269

Przemysław Ostojski, Standardy postępowania a konflikt interesów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 290

Bibliografia / 311

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum