Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński (red.)

Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4029-0
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński (red.)

Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

Jubileusze związane z ważnymi wydarzeniami w życiu ludzi nauki często przynoszą okolicznościowe publikacje zawierające zbiór tekstów, najczęściej autorów z najbliższego środowiska Jubilata, nawiązujących zazwyczaj do jego dokonań i obszaru zainteresowań badawczych. Do tego rodzaju publikacji należy również recenzowany tom przygotowany z myślą o uczczeniu 65. rocznicy urodzin dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK, dotychczasowego kierownika Zakładu Archiwistyki IHiA UMK w Toruniu. Na zawartość tytułowej Księgi składa się wstęp autorstwa dr. hab. Waldemara Chorążyczewskiego oraz 16 artykułów oscylujących wokół zagadnień teorii i metodyki archiwalnej, a więc tego obszaru archiwistyki, jakiemu Szacowna Jubilatka poświęciła większość swoich publikacji z okresu pracy naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie brak jednak tutaj i tekstów nawiązujących do praktycznych zagadnień, szczególnie związanych z opracowaniem zasobu archiwalnego.

dr hab. Krzysztof Syta (fragment recenzji)

Waldemar Chorążyczewski
Sztuka życia na emeryturze / 9

Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński
Prof. Wiesława Kwiatkowska – archiwistka i nauczycielka akademicka, badaczka dziejów Kościoła i kancelarii pruskiej, wybitna znawczyni metodyki archiwalnej / 15

Monika Cołbecka, Kamila Siuda
Analiza metod opracowania zespołów na podstawie wstępów do inwentarzy archiwalnych sporządzonych przez Profesor Wiesławę Kwiatkowską / 51

Adriana Bryk
Ustrój i kancelaria przedsiębiorstwa państwowego okręgu łódzkiego na przykładzie Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi / 73

Hubert Mazur
Metodyka archiwalna w czasopismach i seriach wydawniczych archiwów państwowych / 95

Bartosz Nowożycki
Theodore’a R. Schellenberga model porządkowania i opracowania materiałów proweniencji publicznej / 123

Anna Laszuk
Moduły, poziomy i elementy, czyli opis archiwalny / 135

Alicja Kulecka
Dokument w polskiej metodyce archiwalnej / 155

Wanda K. Roman
O kształtowaniu się metodyki opracowania zasobu w archiwach wojskowych / 179

Irena Mamczak-Gadkowska
Janusz Wiktor Staszewski. Historyk wojskowości i archiwista / 207

Janusz Łosowski
Problem definicji sumariusza archiwalnego / 223

Marcin Hlebionek
Katalog VI. Z dziejów opracowania zasobu sfragistycznego toruńskiego archiwum / 249

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy / 263

Marlena Jabłońska
Nowe zasady opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych / 293

Janusz Tandecki
Kilka uwag na temat toruńskich testamentów mieszczańskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / 307

Krzysztof Kopiński
Oceny edycji źródłowych do dziejów średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego w Prusach w „Zapiskach Historycznych” i „Studiach Źródłoznawczych. Commentationes” / 329

Katarzyna Pepłowska
Kilka uwag na temat gromadzenia elektronicznego zasobu / 353

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum