Stanisław Szefler

Idąc – wytyczasz drogę. Moje dzieciństwo i młodość w II Rzeczypospolitej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3940-9
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
470
Typ okładki:
miękka z obwolutą
Format:
148 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka z obwolutą

Stanisław Szefler

Idąc – wytyczasz drogę. Moje dzieciństwo i młodość w II Rzeczypospolitej

Kategoria produktu:

Książka „Idąc - wytyczasz drogę” przedstawia życie „zwyczajnego” bohatera na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych okresu międzywojennego. Nie jest to tylko opowieść o losach jednostki, bowiem umiejętność obserwacji, barwność opisu przy znacznej wrażliwości na sytuację osób, z którymi Autor się styka, przybliżają czytelnikowi w plastyczny sposób położenie określonych grup społecznych, zwłaszcza na Pomorzu i Kresach Wschodnich. Historia własnej młodości skorelowana z historią kraju dzieje się najpierw na Pomorzu (okolice Torunia i Toruń}, a pod koniec w Poznaniu (okres studiów). Determinuje ją zatem kontekst znacznie wyższego poziomu gospodarczego i edukacyjno-kulturowego tego regionu w porównaniu z pozostałymi. zwłaszcza centralnymi i wschodnimi, regionami kraju. Autor, będąc studentem l roku Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, odwiedził tereny północnego Polesia i południowego Wołynia jako uczestnik wycieczki studenckiego koła naukowego. Celem tej studenckiej wyprawy, finansowanej przez samorząd studencki („Bratniak”), było nawiązanie kontaktu z miejscową ludnością przez udzielanie pomocy medycznej i szerzenie informacji o Polsce. Autor i jego koledzy mieli możliwość obserwowania wielu scen obyczajowych wynikających z panujących stosunków międzyludzkich, zacofania, znacznego zróżnicowania ekonomicznego, wykluczenia ludności pochodzenia żydowskiego itp.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Stanisław Szefler

    Profesor dr hab. Stanisław Szefler urodził się 22 lutego 1917 roku we wsi Mierzynek, pow. Lipno. Ukończył gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, które przerwał wybuch wojny. Wstąpił ochotniczo do wojska i brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji wrócił w rodzinne strony, które zostały włączone do Rzeszy. Spowodowało to konieczność ukrywania się, a następnie ucieczkę do Generalnej Guberni. Działał w konspiracji, co opisał w pamiętnikach Okupacyjne drogi, wyd. KiW 1967. Po wojnie ukończył studia w Toruniu i przeniósł się do Warszawy. W roku 1953 rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej. Był m.in. organizatorem i kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na wydziale MEiL. Katedra realizowała ogólnouczelniane zadania dydaktyczne do r. 1970, kiedy została przekształcona w Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych PW. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1960 na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później stopień naukowy docenta na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Ekonomiczne problemy automatyzacji produkcji. Habilitacja miała miejsce na Wydziale Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W tym czasie zainteresowania badawcze Profesora skoncentrowały się na ekonomicznych aspektach postępu technicznego, a następnie także nauki. Był autorem znanych nie tylko na uczelniach technicznych podręczników ekonomii politycznej. Laureat nagród rektorskich i nagród ministra za działalność dydaktyczną i naukową, m.in. za książkę Wybrane problemy ekonomiki nauki, wyd. Ossolineum 1989. Zmarł 28 lipca 1987 roku. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum