• Strona główna
  • Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Marta Agata Chojnacka

Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4646-9
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4647-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4647-6

32,00 zł

miękka

Marta Agata Chojnacka

Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Tematem książki jest rola pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w pismach francuskiego filozofa Jean-Paula Sartre’a, szczególnie we wczesnym, psychologiczno-fenomenologicznym, okresie jego twórczości. Autorka omawia filozoficzne i literackie podstawy, na bazie których Sartre rozwinął swoją teorię wyobraźni; analizuje główne założenia ukutej przez niego koncepcji psychologii fenomenologicznej; a także śledzi funkcjonowanie pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w innych, wychodzących poza zagadnienia psychologii fenomenologicznej, pracach francuskiego egzystencjalisty.

WSTĘP / 11

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział 1. Inspiracje: Filozofia Kartezjusza, Husserla i Bergsona / 27
1.1. Kartezjusz / 31
Tradycja kartezjańska / 31
Kartezjański punkt wyjścia / 33
Sartre’a odczytanie Kartezjusza / 37
1.2. Edmund Husserl / 44
Husserl we Francji / 44
Przejęcie przez Sartre’a zasady intencjonalności / 48
Odrzucenie redukcji fenomenologicznej / 54
Krytyka Husserlowskiej koncepcji ja w świadomości / 56
1.3. Henri Bergson / 60
Odkrycie Bergsona / 60
Krytyka asocjacjonizmu / 62
Inspiracja teorią intuicji i koncepcją czasu / 64
Pojęcie trwania / 67

Rozdział 2. Inspiracje: Psychologia Jamesa, Janeta, Lewina, Dembo i psychoanaliza / 71
2.1. William James / 77
Założenia teorii peryferycznej / 77
Sartre’a analiza teorii emocji Jamesa / 80
2.2. Pierre Janet / 84
Mechanistyczna teoria emocji / 84
Rozwinięcie teorii Janeta przez Sartre’a / 85
2.3. Kurt Lewin i Tamara Dembo / 89
Teoria emocji-zachowania / 89
Odczytanie teorii Lewina-Dembo przez Sartre’a / 91
2.4. Psychoanaliza / 93
Odkrycie freudowskiej teorii świadomości / 93
Sartre’a krytyka relacji świadome–nieświadome / 94
Idea celowości w teorii Freuda / 97

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział 3. Sartre’a projekt psychologii fenomenologicznej / 103
3.1. Sartre’a pojęcie świadomości / 106
Świadomość w kontekście realizm–idealizm / 106
Konstrukcja ja w świadomości / 109
3.2. Rodzaje świadomości / 112
Refleksyjność i nierefleksyjność / 112
Czytanie i pisanie jako przykład działania pola nierefleksyjnego / 113
Pojawienie się ja – akt refleksji / 116
3.3. Dwa typy świadomości nierefleksyjnej / 120
Świadomość postrzegająca / 120
Świadomość emocjonalna / 122
Relacja percepcja–emocja / 126

Rozdział 4. Świadomość wyobrażająca / 131
4.1. Wyobraźnia i wyobrażenia w zestawieniu z percepcją, snem i halucynacją / 134
Przedmiot (objet), obraz (image) i przedmiot obrazu (objet d’image) / 134
Wyobrażenie a postrzeżenie / 139
Wyobrażenie a wspomnienie / 142
Sen i halucynacja / 144
4.2. Charakterystyka świadomości wyobrażeniowej / 147
Pojęcie wiary / 147
Obraz jako świadomy akt negacji / 148
Rzeczywistość świata a nierzeczywistość wyobrażenia / 152
Wolność i spontaniczność wyobraźni a determinizm psychologiczny / 153
Pojęcie materii / 154
Działanie intencji / 155
Rola wiedzy / 157
4.3. Działanie wyobraźni i formy obrazowe / 159
Lektura książki jako przykład działania świadomości wyobrażającej / 159
Fotografia, portret i karykatura / 162
Znak, naśladownictwo, rysunek, plama, obraz hipnagogiczny / 164
Ruch / 172

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozdział 5. Kategoria wyobraźni w wybranych wątkach myśli Sartre’a / 177
5.1. Rola wyobraźni w Sartre’owskiej teorii literatury / 180
Wolność i spontaniczność wyobraźni a determinizm psychologiczny / 153
Pojęcie materii . 154
Działanie intencji . 155
Rola wiedzy . 157
4.3. Działanie wyobraźni i formy obrazowe 159
Lektura książki jako przykład działania świadomości
wyobrażającej 159
Fotografia, portret i karykatura . 162
Znak, naśladownictwo, rysunek, plama, obraz hipnagogiczny . 164
Ruch 172

 

 

Rozdział 6. Krytyka i recepcja – wybrane koncepcje / 215
6.1. Krytyczne podejście Maurice’a Merleau-Ponty’ego / 216
Relacja Sartre’a i Merleau-Ponty’ego / 216
Merleau-Ponty’ego krytyka wybranych założeń Sartre’owskiej teorii świadomości / 218
Świadomość percepcyjna Sartre’a i Merleau-Ponty’ego / 220
6.2. Koncepcja wyobraźni Sartre’a w teorii fotografii Rolanda Barthes’a / 227
Elementy teorii fotografii Barthes’a / 227
Dobre zdjęcie pobudza wyobraźnię – inspiracja koncepcją Sartre’a / 230
6.3. Rozważania Sartre’a w kontekście nauk kognitywnych Shauna Gallaghera i Dana Zahaviego / 232
Fenomenologia w naukach kognitywnych / 232
Świadomość i intencjonalność / 236
Czas i intencjonalność / 237

ZAKOŃCZENIE / 239
BIBLIOGRAFIA / 245
NOTA BIBLIOGRAFICZNA / 259
SUMMARY. Consciousness, Phenomenon, Imagination. The Theory of Imagination in Jean-Paul Sartre’s Early Philosophical Thought / 261
INDEKS OSOBOWY / 265

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum