Joanna Uscka-Kowalkowska

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4171-6
Rok wydania:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Joanna Uscka-Kowalkowska

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Kategoria produktu:

Niniejsza książka jest efektem kilkuletniej pracy autorki nad bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w Polsce. Natężenie promieniowania słonecznego mierzone przy powierzchni Ziemi zmienia się w czasie i przestrzeni. Dzieje się tak na skutek działania czynników naturalnych oraz narastającej działalności człowieka. Promieniowanie słoneczne jest głównym źródłem energii dla procesów zachodzących w atmosferze, dlatego też niniejsza publikacja wpisuje się w nurt badań poszukujących przyczyn zmian klimatu.

Lista symboli / 7

1. Wprowadzenie / 9
1.1. Dotychczasowy stan badań / 10
1.1.1. Badania natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego / 10
1.1.2. Badania ekstynkcji bezpośredniego promieniowania słonecznego w świetle wskaźników szerokopasmowych / 17
1.1.3. Badania zawartości aerozolu i pary wodnej w atmosferze / 23
1.2. Cel pracy / 25

2. Obszar badań i materiały źródłowe / 27

3. Metoda opracowania / 39

4. Czynniki kształtujące natężenie bezpośredniego promieniowania sło-necznego w Polsce / 45

5. Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego w Polsce / 51
5.1. Ekstremalne i średnie roczne wartości natężenia bezpośredniego pro-mieniowania słonecznego / 51
5.2. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w porach roku / 58
5.3. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w poszczególnych miesią-cach / 67
5.4. Zmiany w czasie natężenia bezpośredniego promieniowania słonecz-nego / 72
5.5. Struktura spektralna bezpośredniego promieniowania słonecznego / 75

6. Przezroczystość atmosfery dla bezpośredniego promieniowania sło-necznego w Polsce / 86
6.1. Przezroczystość atmosfery w świetle wartości rocznych / 86
6.2. Przezroczystość atmosfery w porach roku / 90
6.3. Przebieg roczny przezroczystości atmosfery według wartości mie-sięcznych / 100
6.4. Przebieg dzienny przezroczystości atmosfery / 108
6.5. Zmiany w czasie przezroczystości atmosfery / 123

7. Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego i przezroczy-stość atmosfery w masach powietrza w Polsce / 155
7.1. Struktura częstości mas powietrza na poszczególnych stacjach akty-nometrycznych w czasie badań bezpośredniego promieniowania słonecz-nego w latach 1966–2010 / 156
7.2. Zmiany struktury częstości mas powietrza dla poszczególnych stacji aktynometrycznych w czasie badań bezpośredniego promieniowania sło-necznego w latach 1966–2010 / 159
7.3. Maksymalne wartości natężenia bezpośredniego promieniowania sło-necznego w różnych masach powietrza / 163
7.4. Współczynnik przezroczystości atmosfery w masach powietrza / 164
7.5. Zmiany w czasie współczynnika przezroczystości atmosfery w różnych masach powietrza / 186

8. Przezroczystość atmosfery w wybranych dniach w Polsce / 204

9. Podsumowanie i wnioski / 215

Literatura / 226
Spis tabel / 233
Spis rysunków / 242
Summary
Direct solar radiation in Poland in the years 1966–2010 / 251

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum