• Strona główna
 • Medycyna i zdrowie
 • Zastosowanie ultrasonografii endorektalnej trójwymiarowej z wykorzystaniem własnej modyfikacji akwizycji danych w ocenie stopnia miejscowego zaawansowania raka gruczołu krokowego

Janusz F. Tyloch

Zastosowanie ultrasonografii endorektalnej trójwymiarowej z wykorzystaniem własnej modyfikacji akwizycji danych w ocenie stopnia miejscowego zaawansowania raka gruczołu krokowego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4191-4
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
192
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Janusz F. Tyloch

Zastosowanie ultrasonografii endorektalnej trójwymiarowej z wykorzystaniem własnej modyfikacji akwizycji danych w ocenie stopnia miejscowego zaawansowania raka gruczołu krokowego

Kategoria produktu:

Książka jest efektem ponaddwunastoletnich  doświadczeń autora w zakresie badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem opcji trójwymiarowej. Autor zastosował przezodbytnicze badania ultrasonograficzne gruczołu krokowego w opcji trójwymiarowej do różnicowania stopnia miejscowego zaawansowania raka gruczołu krokowego. Dodatkowo wprowadził własną modyfikację akwizycji danych, zakładając, że zwiększy ona czułość i swoistość rozpoznań. Badania rozpoczął w okresie, kiedy to ultrasonografia przezodbytnicza była praktycznie jedyną, powszechnie dostępną metodą badania obrazowego gruczołu krokowego. W wyniku badań doszedł do wniosku, że opcja trójwymiarowa badań gruczołu krokowego jest przydatnym narzędziem diagnostycznym, a zaproponowana modyfikacja zwiększ dokładność badania.

1. WSTĘP / 7
1.1. Gruczoł krokowy [anatomia, strefy McLeana, rak gruczołu krokowego] / 7
1.2. Dane epidemiologiczne / 10
1.3. Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu kroko-wego / 30
1.3.1. Diagnostyczne badania ultrasonograficzne / 34
1.3.1.1. Ocena wielkości i konfiguracji stercza / 34
1.3.1.2. Lokalizacja miejsc podejrzanych o rozrost nowotworowy / 38
1.3.1.1. Biopsja celowana / 43
1.3.1.4. Ocena stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu gruczołu krokowego / 46
1.3.1.5. Ocena stanu górnych dróg moczowych i pęcherza moczowego / 49
1.3.2. Badania ultrasonograficzne transrektalne wykonywane w celu leczenia raka stercza / 49
1.3.2.1. Brachyterapia / 49
1.3.2.2. Przezodbytnicza ablacja ultradźwiękowa ster-cza – HIFU (od ang. High Intensity Focused Ultrasound) / 51
1.4. Badania ultrasonograficzne trójwymiarowe [USG 3D] / 55
1.5. Własna modyfikacja badania TRUS 3D gruczołu krokowego / 63

2. CEL PRACY / 68

3. MATERIAŁ I METODA / 69

4. WYNIKI / 84
4.1. Analiza badań ultrasonograficznych endorektalnych trójwy-miarowych [TRUS 3D] / 84
4.1.1. Anatomia gruczołu krokowego / 84
4.1.2. Przekrój poprzeczny – strona prawa – akwizycja I / 88
4.1.3. Przekrój poprzeczny – strona lewa – akwizycja II / 92
4.1.4. Podstawa gruczołu krokowego – przekroje: podłużny i wieńcowy – akwizycja III / 97
4.1.5. Wierzchołek gruczołu krokowego – przekroje: podłużny i wieńcowy – akwizycja IV / 103
4.2. Opracowanie statystyczne wyników badań / 108

5. OMÓWIENIE / 151

6. WNIOSKI / 159

7. PIŚMIENNICTWO / 160

8. SPIS RYCIN / 171

9. SPIS TABEL / 182

10. ZGODA KOMISJI BIOETYCZNEJ / 185

11. STRESZCZENIE / 187

12. SUMMARY / 190

 

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Janusz F. Tyloch

  Urodzony 9 października 1956 w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w 1981 roku. Po rocznym stażu podyplomowym, w 1982 roku, rozpoczął prace w Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który z chwilą utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy, w 1985 roku, został przekształcony w Klinikę Urologii. Od 1985 roku zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze i Klinice Urologii. W tym samym roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, a w roku 1990 drugi stopień specjalizacji w zakresie urologii. W 1992 rok otrzymał   Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, będący świadectwem umiejętności samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych.

  Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku na podstawie pracy pt. „Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu”. Rozprawa doktorska nagrodzona została Nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w 1994 roku. Od 1992 roku zatrudniony na etacie adiunkta Kliniki Urologii, a od 2003 roku objął funkcję starszego wykładowcy. Jego główne zainteresowania zawodowe koncentrują się na zastosowaniu ultrasonografii w diagnostyce i leczeniu chorób urologicznych. Jest autorem jednych z pierwszych w Polsce doniesień o zastosowaniu małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG w urologii [1986], a w szczególności zalet przezskórnej przetoki nerkowej i powikłań mogących wystąpić w trakcie jej wykonywania [1986], zastosowaniu przezskórnej przetoki nerkowej jako długoterminowego odprowadzenia moczu u chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego [1987], jak i leczeniu ropni nerek i ropni okołonerkowych [1988].

  Dorobek naukowy obejmuje 120 publikacji drukowanych, w tym 104 artykuły opublikowane w polskich i zagranicznych  recenzowanych  czasopismach naukowych oraz 16 rozdziałów w książkach. 6 rozdziałów doczekało się powtórnego wydania. Dorobek naukowy obejmuje także 164 referaty wygłoszone na polskich i zagranicznych Kongresach Towarzystw Naukowych.  Dorobek uzupełnia 12 prac popularno-naukowych.

  Staże zagraniczne odbył w Klinice Urologii AMC w Amsterdamie [kierownik: prof Kurt], w  Klinice Urologii i Transplantologii, Edouard Herriot Hospital, Lyon, France [dr Albert Gelet]  oraz w Klinice Urologii w Wuppertalu  [prof. Thüroff / prof. S. Roth]. Szczególnie związany był z tym ostatnim ośrodkiem, bowiem przez 9 lat każdy urlop spędzał na Sali operacyjnej w tejże Klinice. W 2003 roku wykonał pokazową operację usunięcia gruczolaka stercza sposobem Millina, bowiem do tej pory w Klinice w Wuppertalu wykonywano tylko operację przezpęcherzową.

  Działalność dydaktyczną rozpoczął z chwilą zatrudnienia, w 1982 roku. Skupiała się ona na   prowadzeniu ćwiczeń, wykładów i seminariów z urologii dla studentów VI roku: II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku – wydziału zamiejscowego w Bydgoszczy w latach 1982 – 1985 r., Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w   latach 1985-2005, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – od 2005 do 2017 roku. Od 2017 roku, w związku z reformą studiów- na V roku Wydziału Lekarskiego. Poza powyższym prowadził ćwiczenia i seminaria dla studentów IV roku Wydziału Nauk dla Zdrowia, kierunek Fizjoterapia w latach 2006-2010. W 1998 roku utworzył Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Urologii, które działało do 2002; zostało ono reaktywowane w 2013 roku i działa do chwili obecnej. W 2016 był inicjatorem powstania przy Klinice Urologii drugiego Studenckiego Koła Naukowego – Koła Ultrasonografii. Dla potrzeb tego Koła, zorganizował drugą w Polsce, Studencką Pracownię  Edukacji Ultrasonograficznej. Dzięki wsparciu firmy produkującej aparaty ultrasonograficzne, która zaangażowała się w projekt, studenci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt z najwyższej półki. Dwa aparaty ultrasonograficzne przeznaczone są tylko do zajęć dydaktycznych.

  Już na początku swojej działalności zajął się popularyzacją ultrasonografii i jej rozwojem. W 1992 roku powołany został do Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Ultrasonografia Polska”, a w 2000 roku do  Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego „Ultrasonografia” , które w 2012 roku zostało przekształcone w „Journal of Ultrasonography”, w którym jest członkiem Komitetu Recenzentów.

  W roku 1999 został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, gdzie działał do 2012 roku. W 2012 został wybrany do   Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

  W ramach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego powołany został do Zespołu Ekspertów ds. Standardów Badań Ultrasonograficznych oraz Komitetu Naukowego opracowującego programy szkolenia organizowane przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii. Jest wykładowcą tejże Szkoły. Był członkiem Komitetu Naukowego i wykładowcą organizowanych cyklicznie, w latach 2006-2012, w Klinice Urologii w Poznaniu „Ultrasonograficznych Warsztatów Urologicznych”.

  Wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy [1989, 1990, 1991], Nagrodą Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [2010], oraz nagrodami za prace przedstawiane na kongresach naukowych [1990, 1990, 1991]. Był członkiem Komitetów Naukowych i Organizacyjnych Zjazdów: Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Brał czynny i bierny udział w wielu kongresach urologicznych, uroonkologicznych i ultrasonograficznych m.in. w Berlinie [1994], Hamburgu [1995], Petersburgu [1996], Paryżu [1996], Barcelonie [1998 i 2015], Sztokholmie [1999], Brukseli [2000], Jenie [2000], Chicago [2003], Kapsztadzie [2006], Shanghai [2008], San Francisco [2009], Bratysławie [2010], Timisoarze [2011], Dreźnie [2012], Rio de Janeiro [2014], Budapeszcie [2015], Wiedniu [2016], Buenos Aires [2017], Vancouver [2017], Cluj Napoca [2018], Perth [2018].  

  Jest członkiem Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego „Wiadomości Akademickich” – do 2005 roku, pisma  Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a od 2005 roku, pisma Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa włocławskiego w latach 1995- 1999, tj. do reformy administracyjnej Polski i zlikwidowania województwa włocławskiego.

  Jest Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej. 

  Za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii, w 2010 roku odznaczony został Medalem nr 12, przyznanym przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. W 2012 rokuuzyskał tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum