• Strona główna
  • Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4228-7
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych standardów wynikających z zasady demokratycznego państwa prawa. Przekazujemy ją szanownym Czytelnikom z nadzieją, że być może wywoła ona szerszą dyskusję nad kierunkami reform ustrojowych zainicjowanych w państwach na przestrzeni ostatniej dekady.

Słowo od Redakcji / 7

Weronika Adamska
Konstytucjonalizować stan wyjątkowy? Wnioski z debat w V Republice Francuskiej / 9

Agata Bidas
Ewolucja kontynentalnego modelu sądownictwa konstytucyjnego wobec wyzwań współczesności / 21

Natalia Daśko
Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie unijnym / 37

Marcin Dorochowicz
Pozakodeksowe wzruszenie orzeczenia sądu karnego w postępowaniu kasacyjnym jako przykład bezpośredniego stosowania art. 183 ust. 1 Konstytucji / 55

Magdalena Jankowska
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Federacji Rosyjskiej – analiza prawnoporównawcza / 69

Kamil Kapica
Elastyczność procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza prawnoporównawcza / 91

Tomasz Kucharski
Funkcja kontrolna sejmu walnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1572–1764) w świetle jego własnych uchwał / 103

Przemysław Lewicki
Starożytna konstytucja pomiędzy królem a królestwem – XVII-wieczne spory wokół angielskiej ancient constitution / 131

Jan Majewski
Oazy wśród feudalnej puszcz. Włoskie średniowieczne komuny miejskie – długie trwanie instytucji obywatelskich a współczesna praktyka ustrojowa Włoch / 151

Maciej Serowaniec
Najwyższa Izba Kontroli w świetle międzynarodowych standardów organizacji i działania organów kontroli państwowej / 167

Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz
O problematyce budżetowej w konstytucjach państw Grupy Wyszehradzkiej / 185

Cezary Węgliński
Mediator czy Obrońca? Ewolucja instytucji ombudsmana w systemie prawno-ustrojowym V Republiki Francuskiej / 203

Wojciech Włoch
Kantowska zasada autonomii jako fundament moralny demokratycznej konstytucji / 221

Jakub Zemła
Odmowa powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w świetle zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów / 253

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum