• Strona główna
  • Językoznawstwo
  • Razem, osobno czy w pojedynkę? Relacje między przysłówkami kolektywnymi a przysłówkami syngulatywnymi i dystrybutywnymi we współczesnym języku polskim

Paulina Rosalska

Razem, osobno czy w pojedynkę? Relacje między przysłówkami kolektywnymi a przysłówkami syngulatywnymi i dystrybutywnymi we współczesnym języku polskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4744-2
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
306
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4745-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4745-9

38,00 zł

miękka

Paulina Rosalska

Razem, osobno czy w pojedynkę? Relacje między przysłówkami kolektywnymi a przysłówkami syngulatywnymi i dystrybutywnymi we współczesnym języku polskim

Kategoria produktu:

Książka Razem, osobno czy w pojedynkę? stanowi szczegółowy opis znaczeń przysłówków przyporządkowanych na podstawie kryteriów semantycznych do trzech grup. Przysłówkom kolektywnym (takim jak razem, wspólnie czy łącznie) przeciwstawione zostały z jednej strony przysłówki dystrybutywne (np. osobno, oddzielnie, pojedynczo), które tak jak te pierwsze odnoszą się do przynajmniej dwóch obiektów i zdają sprawę ze specyfiki relacji między tymi obiektami, a z drugiej strony przysłówki syngulatywne (np. w pojedynkę, solo, sam), które odnoszą się do pojedynczego obiektu i komunikują brak podobnej relacji między nim i innymi obiektami tej samej kategorii. Analiza, której poddano ponad dwadzieścia jednostek języka, została przeprowadzona zgodnie z zasadami semantyki strukturalnej, a jej efektem jest zestaw eksplikacji semantycznych dla osiemnastu jednostek leksykalnych i jednej jednostki operacyjnej (operacji socjatywnej).

Wprowadzenie / 9

Rozdział 1. Stan badań / 15
1.1. Prace poświęcone zagadnieniom ogólnym / 15
1.2. Prace poświęcone analizie konkretnych wyrażeń językowych / 23

Rozdział 2. Założenia metodologiczne / 41
2.1. Język jako przedmiot opisu naukowego / 41
2.2. Problem tzw. zdań wyratowanych / 43
2.3. Opis znaczeń / 45
2.4. Definicja przysłówka / 48

Rozdział 3. Pojęcia ‘kolektywności’, ‘syngulatywności’ i ‘dystrybutywności’ w języku / 53
3.1. Opozycja ‘kolektywność’ vs. ‘syngulatywność’ / 54
3.2. Opozycja ‘kolektywność’ vs. ‘dystrybutywność’. Pojęcie ‘zbioru’ w nauce i w języku naturalnym / 58

Rozdział 4. Przysłówki kolektywne / 77
4.1. Od podmiotu towarzyszącego do operacji socjatywnej / 77
4.1.1. Podejście normatywne / 79
4.1.2. Podejście formalnoskładniowe / 80
4.1.3. Podejście semantyczne / 87
4.2. Struktura semantyczna przysłówków kolektywnych na przykładzie razem / 97
4.3. Opozycje semantyczne w obrębie grupy przysłówków kolektywnych (i fundowanych przez nie przyimków wtórnych) / 109
4.3.1. Wspólnie / 109
4.3.2. Wespół, społem, pospołu / 118
4.3.3. Na spółkę, do spółki / 131
4.3.4. Łącznie / 138

Rozdział 5. Przysłówki syngulatywne / 153
5.1. Sam / 153
5.2. Struktura semantyczna przysłówków syngulatywnych na przykładzie w pojedynkę / 157
5.3. Opozycje semantyczne w obrębie grupy przysłówków syngulatywnych / 164
5.3.1. Solo / 165
5.3.2. Samotnie / 175
5.3.3. Samodzielnie / 190
5.3.4. Indywidualnie / 204
5.3.5. Samopas / 212

Rozdział 6. Przysłówki dystrybutywne / 221
6.1. Przyimek dystrybutywny po_ / 221
6.2. Pojedynczo jako szczególny przypadek przysłówka dystrybutywnego / 228
6.3. Opozycje semantyczne w obrębie grupy przysłówków dystrybutywnych / 244
6.3.1. Osobno / 244
6.3.2. Oddzielnie / 256
6.3.3. Odrębnie / 261
6.3.4. Rozłącznie, rozdzielnie / 266

Rozdział 7. Dodatek. Elektywne przysłówki typu samowtór, samotrzeć / 271

Podsumowanie / 279
Zestawienie eksplikacji / 283
Wykaz skrótów słowników / 289
Bibliografia / 291

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Paulina Rosalska

    Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunki: filologia polska – 2010 r., filologia bałkańska – 2011 r., studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – 2015 r.). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Języka Instytutu Językoznawstwa UMK. Swoje zainteresowania naukowe autorka skupia wokół semantyki i składni współczesnego języka polskiego oraz lingwistyki komputerowej, a ich pokłosiem jest współpraca projektowa z licznymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Katedra Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej, Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Oldenburgu) oraz z firmami prowadzącymi działalność komercyjną związaną z przetwarzaniem języka naturalnego (Applica Sp. z o.o., Unbabel Inc.).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum