Piotr Wiśniewski, Maria Bajak, Maciej Chodziński, Patrycja Guzikowska

Wybrane problemy Gospodarki 4.0

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4680-3
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4681-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4681-0

32,00 zł

miękka

Piotr Wiśniewski, Maria Bajak, Maciej Chodziński, Patrycja Guzikowska

Wybrane problemy Gospodarki 4.0

Kategoria produktu:

Problematyka Gospodarki 4.0. jest coraz istotniejszym aspektem w naukach ekonomicznych. Wykracza ona poza problem rozwoju technicznego. Gospodarka 4.0. jest katalizatorem zmian nie tylko w przemyśle, ale również w innych sektorach gospodarczych, takich jak bankowość. W jej kontekście konieczna jest również analiza relacji między politykami społeczną i gospodarczą państwa. Analizowane zjawisko jest wyzwaniem dla ekonomistów, gdyż wymusza ono ponowną ewaluację dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych, a także poszukiwania nowych metod badawczych. Autorzy podejmują bardzo zróżnicowane tematy mieszczące się w zakresie Gospodarki 4.0. Dzięki temu praca nie tylko zarysowuje złożoność zjawiska, ale pozwala również spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

Prolog / 9

Piotr Wiśniewski
Charakterystyka Gospodarki 4.0 w ujęciu systemów socjotechnicznych i nowej ekonomii instytucjonalnej / 11
Abstrakt / 11
Wprowadzenie / 11
1. Gospodarka 4.0 i znaczenie technologii / 13
1.1. Charakterystyka Gospodarki 4.0 / 13
1.2. Nowe formy własności / 14
1.3. Nowe formy własności w realnym rynku / 16
2. Nowa ekonomia instytucjonalna i ekonomia kompleksowości / 18
2.1. Kapitał społeczny / 18
2.2. Kapitał relacyjny / 21
2.3. Kapitał ludzki / 22
2.4. Technologia i ludzie / 23
2.5. Systemizm / 25
2.6. Gospodarka współdzielenia / 27
2.7. Globalizacja / 28
2.8. Samoorganizacja / 30
2.9. Rozpowszechnianie się informacji / 32
3. Równowaga instytucjonalna / 34
4. Czarny rynek i zagrożenia / 35
Podsumowanie / 37

Maria Bajak
Motywy wykorzystania technologii beacon w komunikacji marketingowej z pokoleniem Y / 43
Abstrakt / 43
Wprowadzenie / 44
1. Proces komunikacji marketingowej / 45
2. Komunikacja marketingowa z pokoleniem Y / 50
3. Wykorzystanie beaconow w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa / 56
4. Integracja środowiska online i offline za pośrednictwem beaconow / 60
5. Charakterystyka badania oraz wybranej grupy badawczej / 65
6. Wyniki przeprowadzonych badań / 66
Podsumowanie / 75

Maciej Chodziński
Ekohipoteka jako przyjazna środowisku, alternatywna forma kredytowania zakupu nieruchomości na potrzeby gospodarstw domowych / 79
Abstrakt / 79
1. Potrzeby gospodarstw domowych i ich finansowanie / 80
2. Bank jako główny kredytodawca / 89
3. Klasyfikacja banków / 93
4. Procedury udzielania kredytu i ocena wiarygodności
kredytobiorcy / 99
5. Ekologia w bankowości / 106
6. Analiza ofert ekologicznych kredytów hipotecznych / 110
Podsumowanie / 117

Patrycja Guzikowska
Wpływ zmniejszonej dzietności na poziom inflacji / 123
Abstrakt / 123
Wprowadzenie / 123
1. Narzędzia, które mogą spowodować wzrost urodzeń, a w przyszłości również podaż pracy w gospodarce – przegląd literatury / 125
2. Niestabilność krajowego rynku pracy wynikająca z dużego udziału obcokrajowców / 130
3. Zmiany demograficzne oraz ich skutki dla gospodarki w długim okresie / 142
3.1. Czynniki demograficzne determinujące podaż pracy w gospodarce / 142
3.2. Wpływ zmian demograficznych na inflację – ujęcie kosztowe / 146
3.3. Wpływ zmian demograficznych na inflację – ujęcie podażowe / 152
Podsumowanie / 154

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum