Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4917-0
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4918-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4918-7

46,00 zł

miękka

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Kategoria produktu:

Książka jest dziełem wieloautorskim poruszającym aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Głównym obszarem zainteresowania jej autorów są zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie działań informacyjnych podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej, dochodzenia wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, kosztów postepowania egzekucyjnego oraz ulg w ich zapłacie, obowiązków informacyjnych wierzyciela wobec organu egzekucyjnego, dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego egzekwowanej należności pieniężnej, współpracy uczestników postępowania egzekucyjnego w administracji, egzekucji administracyjnej z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wyboru środka egzekucyjnego w stanie pandemii COVID-19, ulg z Tarczy Antykryzysowej i ich wpływu na administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zaspokojenia świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu.

Przedmowa / 7

Mikołaj Darmosz, Zasada współpracy podmiotów czynnych administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz ustawowe narzędzia jej realizacji / 9

Łukasz Dubiński, Dobrowolna zapłata egzekwowanej należności / 31

Aleksandra Główczewska, Egzekucja administracyjna z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej – wybrane zagadnienia / 45

Marian Masternak, Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej – wybrane problemy / 57

Przemysław Ostojski, Modele opłat egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozważania na kanwie reformy z 2019 r. / 73

Andrzej Paduch, Wybór środka egzekucyjnego a stan pandemii COVID-19 / 87

Piotr Przybysz, Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej / 105

Piotr Rączka, Tomasz Jędrzejewski, Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / 123

Marta Romańska, Dochodzenie wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany – przesłanki i status tych osób w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / 137

Magdalena Strożek-Kucharska, Ulgi w zapłacie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 165

Magdalena Wdzięczna, Ulgi z Tarczy Antykryzysowej na przykładzie Oddziału ZUS w Toruniu i ich wpływ na administracyjne postępowanie egzekucyjne w 2020 r. / 185

Ireneusz Wolwiak, Zaspokojenie świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu / 209

Dominika Zawacka-Klonowska, Obowiązki informacyjne wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / 251

Bibliografia / 267

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum