Celestyn Zyblikiewicz

Nowa Judea, czyli praktyczne załatwienie kwestii żydowskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
292
Nr wydania:
pierwsze
Format:
165 x 235 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-5066-4
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-5049-7
eISBN:
978-83-231-5050-3

44,00 zł

Celestyn Zyblikiewicz

Nowa Judea, czyli praktyczne załatwienie kwestii żydowskiej

Kategoria produktu:

Opracował i wstępem opatrzył – Bogdan Burdziej

Celestyn Zyblikiewicz, skromny poczmistrz w Czernelicy nad Dniestrem, w 1887 r. – dziewięć lat przed Państwem żydowskim (1896) twórcy syjonizmu Theodora Herzla, opublikował w Kołomyi Nową Judeę. Dzieło to przedstawia prekursorską, intelektualnie dojrzałą, opracowaną w najdrobniejszych szczegółach koncepcję rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie poprzez utworzenie państwa Żydów.

Edycję dzieła poprzedza Wstęp, zawierający zarys rozwoju idei państwowości żydowskiej w piśmiennictwie polskim na tle europejskim. Nowa Judea stanowi zapomniane ogniwo w dziejach chrześcijańskiej myśli (proto)syjonistycznej.


Edition and introduction – Bogdan Burdziej

Celestyn Zyblikiewicz, a humble postmaster from Chernelytsia on the Dniestr, in 1887 – 9 years before The Jewish State (1896) by the creator of Zionism Theodor Herzl – published The New Judea in Kolomyia. This work depicts a pioneering, intellectually mature and planned to the last detail concept of the solution to the Jewish question in Europe by establishing a Jewish state.

This edition is preceded by an introduction, including the outline of the development of the idea of Jewish statehood in Polish literature against the European background. The New Judea is a forgotten link in the history of (proto)Zionist Christian thought.

Bogdan Burdziej
Nowa Judea (1887) Celestyna Zyblikiewicza i spory o państwo żydowskie przed Herzlem / 7
1. Naród żydowski i jego państwo. Z dziejów idei w Europie i w Polsce / 14
2. Celestyn Zyblikiewicz i jego Nowa Judea / 82

Celestyn Zyblikiewicz
Nowa Judea czyli praktyczne załatwienie kwestii żydowskiej / 115
Przedmowa / 117
Mesjasz / 118
Stosunki społeczno-ekonomiczne narodu żydowskiego w Europie w ogólności, zaś stosunki w krajach przez Żydów najliczniej zamieszkałych w szczególności / 121
Możliwość wydalenia Żydów z Europy / 127
Przyszła ojczyzna narodu żydowskiego, czyli Nowa Judea / 128
Przesiedlenie Żydów do Ameryki / 131
System kolonizacji / 134
Dzieją się rzeczy na ziemi, o których się filozofom nie śniło / 141
Podział Nowej Judei na gminy wiejskie, okręgi, sędziów pokoju, powiaty i obwody / 145
Zabudowanie włości / 146
Zabudowanie miast powiatowych / 148
Zabudowanie miast obwodowych i stolicy / 149
Budowa kolei, telegrafów i dróg wozowych / 150
Nazwa wsi, miast, gór, lasów, rzek, rzeczułek, kolei, dróg itp. / 150
Obdzielenie ziemią i podzielność ziemi / 151
Kultura ziemi, chów koni, owiec i bydła rogowego, mleczarstwo, sadownictwo, winiarstwo, pszczelnictwo i jedwabnictwo / 156
Gminne kasy chorych, pogrzebowe, asekuracja na zaopatrzenie w starości i kalectwie / 164
Asekuracja przeciw szkodom spowodowanym ogniem, gradobiciem, trzęsieniem ziemi, wylewami rzek, ogólnym nieurodzajem, księgosuszem u bydła rogowego, zapaleniem śledziony u koni, owiec i u bydła rogowego i nosacizny u koni / 167
Handel, rękodzieła i wolny przemysł / 170
Przemysł fabryczny i tkactwo / 172
Straż bezpieczeństwa / 176
Stowarzyszenie urzędników państwowych / 177
Dobroczynne fundacje / 177
Organizacja szkolnictwa / 190
System nauczania / 192
Organizacja stosunków sanitarnych / 200
Organizacja spraw duchownych / 201
Sądownictwo, władze administracyjne, finansowe i urzęda miejskie / 202
Poczty i telegrafy / 202
Ile osób mogłoby żyć z różnorodnych funkcyj publicznych? / 203
Co by ludy Europy na tej nowalii zyskały, a co sami Żydzi? / 203
Czy nie straciłyby mocarstwa Europy przez emigrację Żydów na sile zbrojnej / 205
Naród żydowski może najsłuszniej nazwać się „wybranym narodem” / 206
Dodatek. List otwarty do PT patriotów narodu irlandzkiego / 207
Rekapitulacja / 209

Aneksy / 211
Bibliografia / 269
Indeks osób / 285

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum