Marcin Smoczyński

Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-5070-1
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
472
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5071-8
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5071-8

64,00 zł

miękka

Marcin Smoczyński

Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956

Kategoria produktu:

Polską administrację usprawniano walcząc. Zmagania były częste, nierówne, a „przeciwnicy” – wewnętrzni i zewnętrzni – zróżnicowani: oporni decydenci, przeciwne zmianom i wpływowe lobby zachowawcze, niewykwalifikowani urzędnicy, trudności techniczne i aprowizacyjne, wreszcie – sytuacja ekonomiczna oraz polityczna. Od początku istnienia XX-wiecznej państwowości polskiej istniało jednak przeświadczenie o konieczności zmodernizowania aparatu publicznego. Zadanie to poruczono w dużej mierze specjalnie powołanym ciałom kolegialnym zwanym komisjami dla usprawnienia administracji, których w latach 1918–1956 funkcjonowało aż czternaście. Każdemu z nich poświęcono oddzielny podrozdział, w którym przeanalizowano okoliczności powołania, podstawy prawne, składy osobowe oraz działalność. Najważniejszym jednak efektem analizy było wyodrębnienie tych aspektów prac, które dały się wpisać w ramy zarządzania dokumentacją: opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych, instrukcji dla referentów, zaproponowanie rozwiązań z zakresu architektury i wyposażenia wnętrz oraz metod pracy biurowej. Uchwycono ponadto obraz wyjściowy dla późniejszych reform – funkcjonowanie kancelarii różnych szczebli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po 1945 r., a także zweryfikowano wdrażanie komisyjnie wypracowanych rozwiązań i ustalono swoisty „bilans zamknięcia” dla biurowości po wygaszeniu działań kolegiów. Osobny rozdział poświęcono komisjom zagranicznym– amerykańskim, brytyjskim, francuskim, austriackim, belgijskim, niemieckim oraz włoskim.

Praca doktorska, która była podstawą do napisania tej książki, została wyróżniona w XIV edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” za rok 2021.

Wstęp / 9

Rozdział 1. Komisje dla usprawnienia administracji na świecie do 1956 r. / 23
1.1. Komisje dla usprawnienia administracji w Stanach Zjednoczonych / 23
1.2. Komisje dla usprawnienia administracji w Wielkiej Brytanii / 55
1.3. Komisje dla usprawnienia administracji we Francji / 59
1.4. Komisje dla usprawnienia administracji w Austrii / 67
1.5. Komisje dla usprawnienia administracji w Belgii / 71
1.6. Komisje dla usprawnienia administracji w Niemczech / 77
1.7. Komisje dla usprawnienia administracji we Włoszech / 86
1.8. Podsumowanie / 89

Rozdział 2. Komisje dla usprawnienia administracji w Polsce do roku 1939 / 93
2.1. Komisja Urzędnicza Państwa Polskiego / 93
2.2. Międzyministerialna Komisja Kwalifikacyjna / 98
2.3. Komisja dla Spraw Oszczędności Państwowych / 104
2.4. I Komisja dla Reformy Administracji / 109
2.5. Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy i Państwowa Rada Oszczędnościowa / 113
2.6. II Komisja dla Reformy Administracji / 133
2.7. Komisja dla Reorganizacji Biurowości / 136
2.8. Komisja dla Reorganizacji Administracji / 140
2.9. Komisja dla Usprawnienia Administracji Publicznej / 145
2.10. Podsumowanie / 164

Rozdział 3. Racjonalizacja biurowości w pracach międzywojennych komisji dla usprawnienia administracji / 169
3.1. Początki biurowości / 169
3.2. Instrukcje kancelaryjne / 180
3.3. Instrukcje dla referentów / 207
3.4. Instrukcje archiwalne / 214
3.5. Architektura i wyposażenie / 219
3.6. Biurowość po reformach / 223
3.7. Podsumowanie / 236

Rozdział 4. Komisje dla usprawnienia administracji w latach 1945–1956 / 239
4.1. Komisja do zbadania organizacji i stanu etatów osobowych w administracji / 239
4.2. Zespół do opracowania instrukcji kancelaryjnej z 1947 r. / 250
4.3. Komisja Organizacji Administracji Publicznej / 257
4.4. Centralna Komisja Projektów Usprawnienia Administracji Publicznej / 262
4.5. Centralna Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej / 285
4.6. Podsumowanie / 312

Rozdział 5. Racjonalizacja biurowości w pracach komisji dla usprawnienia administracji w latach 1945–1956 / 317
5.1. Początki biurowości / 317
5.2. Instrukcje kancelaryjne / 343
5.3. Metody pracy biurowej / 352
5.4. Mechanizacja pracy biurowej / 359
5.5. Lokal biurowy i jego wyposażenie / 371
5.6. Druki i formularze / 381
5.7. Składnice akt / 390
5.8. Biurowość po reformach / 397
5.9. Podsumowanie / 406

Zakończenie / 411
Wykaz źródeł i literatury / 421
Wykaz tabel, schematów i wykresów / 443
Aneks / 449

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum