Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-149-6-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
152
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

Miękka

Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Założeniem pracy było ustalenie technologii i techniki śląskiego warsztatu malarskiego, który w latach 1486/ 1487 wykonał nastawę zdobiącą niegdyś główny ołtarz w kościele pojoannickim pw. św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Anonimowy autor, na podstawie dat przedstawianych na kwaterach malarskich retabulum, został nazwany Mistrzem lat 1486/87. Do naszych czasów nie zachowała się w całości żadna z dawnych nastaw ołtarzowych, więc opracowanie pełnego zakresu prac wykonywanych w pracowni było niemożliwe, dlatego został on zawężony do działalności malarskiej.

W toku badań prowadzonych przez historyków sztuki z warsztatem powiązano grupę dzieł odznaczających się podobnym stylem malarskim. W źródłach pisanych znajdujemy niejednokrotnie różne opinie na temat przynależności poszczególnych dzieł uważanych za powstałe w pracowni Mistrza lat 1486/87. W związku z powyższym, punktem wyjścia i zarazem podstawowym materiałem badawczym jest zachowany zespół dwustronnie malowanych kwater, tworzących niegdyś skrzydła retabulum strzegomskiego - bezsporne dzieło warsztatu. W celu przedstawienia wiarygodnego wizerunku technologii i technik stosowanych przez Mistrza lat 1486/87 oraz uzyskania materiału porównawczego badania rozszerzono o dodatkowe cztery dzieła. W wyborze uwzględniono te obiekty, które większość badaczy wiązała z pracownią Mistrza lat 1486/87. Niemały wpływ miał także stan zachowania obrazów oraz możliwość przeprowadzenia analiz.


Wstęp
Anonimowy autor nastawy ołtarzowej ze Strzegomia tzw. Mistrz lat 1486/87 ukazany przez pryzmat przypisywanych mu dzieł
Stan badań
Zarys historii i stan zachowania badanych dzieł Mistrza lat 1486/87
Nastawa ołtarzowa ze Strzegomia (datowana 1486/1487)
Fragment tablicy Adoracja Dzieciątka - Biczowanie z retabulum w kościele Panny Marii Na Piasku we Wrocławiu (datowany 1485)
Epitafium księcia Wacława Żagańskiego z kościoła p.w. św. Barbary we Wrocławiu (datowane 1488)
Obraz wotywny Chrystus Bolesny ofiarowany przez Boga Ojca z kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu (datowany 1492)
Epitafium Andrzeja Steinberga z kościoła parafialnego p.w. św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (datowane 1494)
Przedmiot i metody badań
Budowa techniczna obrazów przypisywanych tzw. Mistrzowi lat 1486/87, na podstawie kompleksowych badań
Podobrazia
Zaprawy i przeklejenia
Rysunek
Złocenia i srebrzenia
Imitacje tkanin brokatowych
Zestawienie technik z zastosowaniem złota i srebra w obrazach przypisywanych Warsztatowi Mistrza lat 1486/87
Warstwy malarskie
Imitacje ornamentu tkanin wykonane przy użyciu patronu
Wnioski
Podsumowanie wyników badań z ukazaniem warsztatu Mistrza lat 1486/87 na tle polskiego i europejskiego malarstwa XV wieku
Literatura
Spis ilustracji
Summary
Ilustracje

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Justyna Olszewska-Świetlik

    dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK jest konserwatorem malarstwa i rzeźby polichromowanej, od 1991 roku pracownikiem naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Technologii Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuję się działalnością dydaktyczną i badawczą związaną z zagadnieniami technologicznymi, artystycznymi, konserwatorskimi. Interesuje się średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym warsztatem malarskim, rekonstrukcją technologii i technik malarskich, kompleksowymi badaniami i konserwacją dzieł sztuki. Autorka publikacji dotyczących rozpoznania dawnych technologii malarskich, badań dzieł sztuki, zagadnień konserwatorskich i artystycznych. Znawca zagadnień warsztatowych związanych przede wszytskim ze szkoła gdańską, śląską, ale również północnoeuropejską. Do najważniejszych publikacji należą: Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002; (razem z: J. Flik), Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Muzeum Narodowegow Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005; Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005; Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008; Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń, 2009; Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010.

    Justyna Olszewska-Świetlik Ph.D., prof. UMK is a painting and polychrome sculpture conservator. Since 1991, she has been employed as a researcher and tutor at the Department of Painting Technologies and Techniques of Institute for the Study, Restoration and Conservation of Cultural Heritage at Nicolas Copernicus University in Toruń. The main concern is teaching and conducting research connected with technology, art and conservation. She is interested in medieval, modern and contemporary painting workshop, painting technologies and techniques reconstruction, complex research and work of art conservation. She is the author of publications concerning identifying old painting technologies, works of art analyses, conservation and art. An expert in the field of workshop issues connected with, above all, Gdańsk, Silesia as well as Nort-European schools. Her most important publications are: Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002; (razem z: J. Flik), Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Muzeum Narodowegow Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005; Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005; Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008; Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń, 2009; Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum