Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-149-6-
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
152
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

Miękka

Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Założeniem pracy było ustalenie technologii i techniki śląskiego warsztatu malarskiego, który w latach 1486/ 1487 wykonał nastawę zdobiącą niegdyś główny ołtarz w kościele pojoannickim pw. św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Anonimowy autor, na podstawie dat przedstawianych na kwaterach malarskich retabulum, został nazwany Mistrzem lat 1486/87. Do naszych czasów nie zachowała się w całości żadna z dawnych nastaw ołtarzowych, więc opracowanie pełnego zakresu prac wykonywanych w pracowni było niemożliwe, dlatego został on zawężony do działalności malarskiej.

W toku badań prowadzonych przez historyków sztuki z warsztatem powiązano grupę dzieł odznaczających się podobnym stylem malarskim. W źródłach pisanych znajdujemy niejednokrotnie różne opinie na temat przynależności poszczególnych dzieł uważanych za powstałe w pracowni Mistrza lat 1486/87. W związku z powyższym, punktem wyjścia i zarazem podstawowym materiałem badawczym jest zachowany zespół dwustronnie malowanych kwater, tworzących niegdyś skrzydła retabulum strzegomskiego - bezsporne dzieło warsztatu. W celu przedstawienia wiarygodnego wizerunku technologii i technik stosowanych przez Mistrza lat 1486/87 oraz uzyskania materiału porównawczego badania rozszerzono o dodatkowe cztery dzieła. W wyborze uwzględniono te obiekty, które większość badaczy wiązała z pracownią Mistrza lat 1486/87. Niemały wpływ miał także stan zachowania obrazów oraz możliwość przeprowadzenia analiz.


Wstęp
Anonimowy autor nastawy ołtarzowej ze Strzegomia tzw. Mistrz lat 1486/87 ukazany przez pryzmat przypisywanych mu dzieł
Stan badań
Zarys historii i stan zachowania badanych dzieł Mistrza lat 1486/87
Nastawa ołtarzowa ze Strzegomia (datowana 1486/1487)
Fragment tablicy Adoracja Dzieciątka - Biczowanie z retabulum w kościele Panny Marii Na Piasku we Wrocławiu (datowany 1485)
Epitafium księcia Wacława Żagańskiego z kościoła p.w. św. Barbary we Wrocławiu (datowane 1488)
Obraz wotywny Chrystus Bolesny ofiarowany przez Boga Ojca z kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu (datowany 1492)
Epitafium Andrzeja Steinberga z kościoła parafialnego p.w. św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (datowane 1494)
Przedmiot i metody badań
Budowa techniczna obrazów przypisywanych tzw. Mistrzowi lat 1486/87, na podstawie kompleksowych badań
Podobrazia
Zaprawy i przeklejenia
Rysunek
Złocenia i srebrzenia
Imitacje tkanin brokatowych
Zestawienie technik z zastosowaniem złota i srebra w obrazach przypisywanych Warsztatowi Mistrza lat 1486/87
Warstwy malarskie
Imitacje ornamentu tkanin wykonane przy użyciu patronu
Wnioski
Podsumowanie wyników badań z ukazaniem warsztatu Mistrza lat 1486/87 na tle polskiego i europejskiego malarstwa XV wieku
Literatura
Spis ilustracji
Summary
Ilustracje

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum