Dariusz Poliński

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1555-9
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
318
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

Miękka

Dariusz Poliński

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Kategoria produktu:

Spis treści
Od autora
1. Zagadnienia wstępne: 1.1. Problematyka i zakres pracy * 1.2. Charakterystyka źródeł i ich wartość poznawcza * 1.2.1. Źródła materialne * 1.2.2. Źródła pisane * 1.3. Podstawy datowania osad wiejskich * l .4. Przekształcenia w strukturze administracyjno-terytorialnej państwa zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej. * 1.5. Struktura własności
2. Środowisko fizycznogeograficzne ziemi chełmińskiej: 2.1. Położenie i stosunki wysokościowe * 2.2. Rzeźba i powierzchniowa budowa geologiczna * 2.3. Hydrografia * 2.4. Gleby
3. Późnośredniowieczne osady wiejskie na tle środowiska fizycznogeografinego: 3.1. Główne cechy lokalizacji w poszczególnych fazach osadnictwa * 3.2. Rozmieszczenie i dynamika zmian późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej * 3.3. Uwagi podsumowujące
4. Formy osadnicze w strefie wiejskiej ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu: 4.1. Osady nieobronne * 4. l. l. Charakterystyka osad nieobronnych u schyłku wczesnego średniowiecza * 4.1.2. Wiejskie osady nieobronne w późnym średniowieczu * 4.1.2.1. Podstawy źródłowe określeń wielkości osad * 4.1.2.2. Wsie * 4.1.2.3. Folwarki * 4.1.2.4. Wsie z folwarkami * 4.1.2.5. Osady młyńskie * 4.1.2.6. Osady znane wyłącznie z badań archeologicznych * 4.1.2.7. Problematyka tzw. osad zaginionych i niezidentyfikowanych * 4.1.2.8. Osady nieobronne w jednostkach administracyjno-terytorialnych państwa krzyżackiego w ziemi chełmińskiej * 4.1.2.8.1. Liczba osad * 4.1.2.8.2. Rodzaje osad * 4.1.2.8.2.1. Wsie * 4.1.2.8.2.2. Folwarki * 4.1.2.8.2.3. Wsie z folwarkami * 4.1.2.8.2.4. Osady młyńskie * 4. l .2.8.3. Liczba osad nieokreślonych, zaginionych i niezidentyfikowanych * 4.1.2.8.4. Dynamika procesów osadniczych * 4.1.2.9. Uwagi podsumowujące * 4.2. Osady obronne * 4.2.1. Grody * 4.2.1.1. Charakterystyka grodów u schyłku wczesnego średniowiecza * 4.2.1.2. Grody późnośredniowieczne (1230-1466) * 4.2.1.2.1. Typy grodów (grodzisk) * 4.2.1.2.2. Wielkość * 4.2.1.2.2.1. Powierzchnie całkowite * 4.2.1.2.2.2. Powierzchnie mieszkalno-użytkowe * 4.2.1.2.3. Umocnienia obronne * 4.2. l .2.3. l. Obronność grodów * 4.2.1.2.3.2. Wały * 4.2.1.2.3.3. Fosy * 4.2.1.2.3.4. Inne elementy obronne * 4.2.1.2.4. Zabudowa * 4.2.1.2.4.1. Grody typu la motte * 4.2.1.2.4.2. Grody o cechach wczesnośredniowiecznych * 4.2.1.2.4.3. Inne elementy zabudowy * 4.2.1.2.5. Położenie topograficzne w kontekście sztucznych elementów obronnych * 4.2.1.2.5.1. Grody wysoczyznowe * 4.2.1.2.5.2. Grody dolinne * 4.2.1.2.6. Chronologia i rozmieszczenie * 4.2.1.2.6.1. Faza l (1230-1343) * 4.2. l .2.6. l. l. Chronologia szczegółowa * 4.2.1.2.6.1.2. Rozmieszczenie * 4.2.1.2.6.2. Faza 2 (1343-1466) * 4.2. l .2.6.2. l. Rozmieszczenie * 4.2.1.2.7. Zagadnienie własności i funkcji * 4.2.1.2.7.1. Grody krzyżackie * 4.2.1.2.7.2. Grody rycerskie * 4.2.1.2.7.3. Grody na terytorium miast biskupstwa chełmińskiego * 4.2.1.2.8. Uwagi podsumowujące * 4.2.2. Zamki * 4.2.2. l. Krzyżackie założenia grodowe jako początek późniejszych zaników * 4.2.2.2. Położenia topograficzne * 4.2.2.3. Chronologia * 4.2.2.4. Rozplanowanie * 4.2.2.4.1. Najwcześniejsze obiekty * 4.2.2.4.2. Formy przejściowe do zamków konwentualnych * 4.2.2.4.3. Zamki konwentualne * 4.2.2.5. Elementy obronne * 4.2.2.6. Znaczenie i funkcje * 4.2.2.6.1. Funkcje wojskowe i strategiczne * 4.2.2.6.2. Funkcje administracyjne * 4.2.2.6.3. Funkcje gospodarcze * 4.2.2.6.4. Funkcje inne * 4.2.2.7. Uwagi podsumowujące
5. Zaludnienie strefy wiejskiej ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu: 5.1. Liczba ludności * 5.2. Gęstość zaludnienia
6. Charakterystyka późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej - podsumowanie
Literatura
Wykaz późnośredniowiecznych osad wiejskich z ziemi chełmińskiej
Spis map
Spis rycin
Spis tabel
Zusammenfassung

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Dariusz Poliński

    Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii UMK. Specjalizuje się w archeologii historycznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z późnym średniowieczem, głównie zasiedlenia strefy pozamiejskiej, działalności osadniczej zakonu krzyżackiego, założeń obronnych oraz wytwórczości garncarskiej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dawnego państwa krzyżackiego, w tym historyczna ziemia chełmińska. W latach 2004–2009 kierował badaniami archeologicznymi średniowieczno-nowożytnego kompleksu osadniczego w miejscowości Pień koło Bydgoszczy, podczas których dokonano wielu ważnych odkryć. Jest autorem szeregu publikacji, w tym kilku książek.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum