• Strona główna
  • Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

Dariusz Sokołowski

Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0198-0
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
204
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

Dariusz Sokołowski

Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontiuum wiejsko-miejskiego

SPIS TREŚCI

Zagadnienia wstępne (Problematyka i cele pracy *Hipotezy badawcze *Postępowanie badawcze *Zakres przedmiotowy pracy *Przestrzenne układy odniesienia *Materiały źródłowe)
Zarys podstaw teoretycznych problematyki urbanizacji i kontinuum wiejsko-miejskiego (Urbanizacja *Miasto, wieś *Kontinuum wiejsko-miejskie *Atrybuty i wskaźniki urbanizacji *Sposoby identyfikacji i weryfikacji wskaźników urbanizacji)
Konstrukcja wskaźników (Wskaźnik wielkościowy *Dynamika zmian ludnościowych *Wskaźnik poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego *Wskaźnik centralności *Wskaźnik funkcjonalny *Sumaryczny wskaźnik urbanizacji *Weryfikacja przyjętych wskaźników urbanizacji na podstawie analizy korelacyjnej)
Wielkość osiedli (Struktura badanego zbioru osiedli ze względu na zróżnicowanie wielkości zaludnienia *Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie wielkości i gęstości osiedli *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia wielkości osiedli)
Zmiany zaludnienia (Dynamika zmian ludnościowych badanej grupy osiedli *Typologia osiedli według charakteru zmian ludnościowych *Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie dynamiki ludnościowej osiedli *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zmian ludnościowych)
Wyposażenie techniczno-infrastrukturalne (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukuralnego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania poziomu wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego osiedli)
Centralność (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalne zróżnicowanie poziomu centralności *Struktura kontinuum, wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania centralności osiedli)
Funkcjonalny wskaźnik urbanizacji (Podstawowe zależności statystyczne *Regionalene zróżnicowanie wartości wskaźnika funkcjonalnego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia zróżnicowania wskaźnika funkcjonalnego)
Sumaryczny wskaźnik urbanizacji (Podstawowe zależności satysyczne *Regionalne zróżnicowanie wartości wskaźnika sumarycznego *Struktura kontinuum wiejsko-miejskiego z punktu widzenia urbanizacji sensu largo i sensu stricto)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum