• Home
  • Multimedia CD

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński

Multimedia CD

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1802-7
Publication year:
2005
Pages number:
33
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,20 zł

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński

Multimedia CD

Ze wstępu

Poniższy skrypt został napisany z zamiarem ułatwienia pracy z zasobami multimedialnymi studentom Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, dlatego szczegółowo zostały opisane aplikacje dostępne w pracowniach komputerowych Instytutu. Ponieważ temat multimediów cyfrowych jest bardzo aktualny, przypuszczamy, iż podręcznik ten będzie również pożyteczny dla wszystkich studentów zajmujących się obróbką grafiki komputerowej, klipów filmowych oraz dźwięków.

Oddajemy w Wasze ręce drugą część skryptu Technologia informatyczna. Odbiega ona zarówno w formie, jak i w treści od części pierwszej, w taki sam sposób, w jaki zmieniły się w ciągu ostatnich czterech lat parametry techniczne komputerów oraz trendy w zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Komputer przestał być już tylko sprawnym narzędziem wykorzystywanym w przetwarzaniu plików tekstowych, graficznych i innych, przestał też być tylko narzędziem do sprawnego i wydajnego wyszukiwania oraz klasyfikowania informacji zawartej w zasobach sieciowych. Komputer, dzięki zastosowaniu najnowszych zdobyczy technologii elektronicznych, stał się teraz również "centrum multimedialnym" - przetwarza i archiwizuje zdjęcia cyfrowe, odtwarza i modyfikuje filmy i klipy wideo, jest cyfrowym radiem i telewizorem, a zasoby sieciowe to już nie tylko ilustrowane bazy danych tekstowych, ale również interaktywne animowane prezentacje, realistyczne obiekty trójwymiarowe oraz zbiory plików filmowych i dźwiękowych.

Aby przebrnąć przez coraz bardziej skomplikowany gąszcz nowych możliwości, jakie daje komputer, trzeba przyswoić sobie nowe umiejętności i nową wiedzę. Dzięki temu skryptowi dowiedzą się Państwo, jakie nowe możliwości oferuje TIK oraz jak w praktyce tę wiedzę zastosować.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Veslava Osińska

    Informatolog, informatyk i fizyk, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki polskiej. Autorka dwu monografii (Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016; Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2010) i kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym zagranicznych) poświęconych bibliometrii, naukometrii, eksploracji danych, organizacji wiedzy, klasyfikacji nauk, humanistyce cyfrowej i bibliotekom cyfrowym. Uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201. Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl.

  • Grzegorz Osiński

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum