• Home
  • Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej

Marian Biskup (red.)

Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-851-9622-6
Publication year:
1995
Pages number:
188
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

6,00 zł

Miękka ze skrzydełkami

Marian Biskup (red.)

Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej

W dniach 25-26 listopada 1994 r. odbyła się z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu i w jego siedzibie ogólnopolska konferencja edytorska, poświęcona problemom historiografii pomorskiej i krajów południowej strefy Bałtyku. Udział w konferencji wzięli historycy, historycy państwa i prawa, historycy sztuki, archiwiści i muzealnicy ze Szczecina, Słupska, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Warszawy i Torunia. Zaproszony przedstawiciel niemieckiej nauki historycznej z Berlina - dr Bernhart Jahnig nie mógł przybyć, został jednak odczytany przysłany przez niego referat.
Celem tej dwudniowej konferencji było dokonanie bilansu przedsięwzięć edytorskich dla obszarów pomorskich i strefy południowobałtyckiej, realizowanych od przeszło stu lat zarówno przez naukę niemiecką, jak i polską czy narodów bałtyckich. Nowoczesne zamierzenia edytorskie były już niejednokrotnie przedmiotem narad i planów, urzeczywistnionych w różnym stopniu przez kilka już generacji historyków pomorsko-bałtyckich. Przypomnieć tu wypada plany edytorskie dla Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i Prus właściwych wypracowane w roku 1880 w Elblągu przez ówczesnych badaczy niemiecko-pruskich, skupionych w towarzystwach historycznych, zwłaszcza Królewca i Gdańska. Ich rezultaty, głównie dla okresu średniowiecza, widoczne są po dzień dzisiejszy, szczególnie w pruskich kodeksach dyplomatycznych.
Historiografia polska już w okresie międzywojennym podejmowała za sprawą badaczy z kręgu poznańskiego i toruńskiego próby aktualizacji tych zamierzeń, dostosowującje do realnej sytuacji politycznej i naukowej. Najdobitniej świadczy o tym programowe wystąpienie Leona Koczego z r. 1935, którego tezy tylko częściowo dało się zrealizować.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum