SKIP_TO

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Informacje wstępne

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

3. Sklep internetowy Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, działający pod adresem http://www.wydawnictwoumk.pl, prowadzony jest przez:

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 879-017-72-91, Regon:
000001324

4. Siedziba Wydawnictwa Naukowego UMK mieści się przy ul. Gagarina 5 w Toruniu. Dział Handlowy mieści się przy ul. Mickiewicza 2/4 w Toruniu.

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

2. Sklep – księgarnia internetowa prowadzona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Mickiewicza 2/4 działająca pod adresem: http://www.wydawnictwoumk.pl.

Kontakt ze Sklepem

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: books@umk.pl;

2. telefonicznie/faxem: 56/611-42-38;

3. pisemnie na adres:
Wydawnictwo Naukowe UMK - Redakcja, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń;

Wydawnictwo Naukowe UMK - Dział Handlowy, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń.

Zasady zakupu

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie

http://www.wydawnictwoumk.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową http://www.wydawnictwoumk.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest wymagane zalogowanie na stronie.

4. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi
przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w
zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy w formularzu zamówienia.

6. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: books@umk.pl lub telefoniczny: +48 56/611-42-38.

7. Sklep realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.

8. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami podanymi przy poszczególnych produktach. Czas realizacji
zamówień dotyczy tylko dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu wpłynięcia opłaty za złożone zamówienie do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez firmę kurierską. W przypadku odbioru osobistego czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania go do punktu odbioru osobistego oraz poinformowania o tym Klienta.

9. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą mailową books@umk.pl lub telefoniczną: +48 56/611-42-38.

10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

11. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez adres mailowy books@umk.pl.

12. Zamówienia niepłacone w terminie 5 dni od złożenia zamówienia będą anulowane.

Formy płatności i odbiór zamówienia

1. Dostępne są następujące formy płatności:

· przelew bankowy,

· karta kredytowa, płatnicza (realizowana przez PayU),

· bezpłatny odbiór w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone pod wskazany w formularzu zamówienia adres pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Odbiór zamówienia w Bibliotece Głównej UMK, ul. Gagarina 13 (I piętro), 87-100 Toruń, pon.-pt. w godzinach pracy Biblioteki (szczegółowe informacje: https://www.bu.umk.pl/).

4. Zamówienia są automatycznie anulowane w przypadku ich nieodebrania po 5 dniach od dnia wysłania  informacji o możliwości odbioru.

5. Odbierając paczkę z punktu odbioru, Klient powinien mieć przy sobie numer zamówienia oraz dowód tożsamości.

6. W przypadku płatności przelewem oraz kartą kredytową płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek plus opłata za dostarczenie). Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane automatycznie bez uwzględnienia stanów magazynowych.

7. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

NIP: 879-017-72-91

dla wpłacających: Bank Millenium SA

39 1160 2202 0000 0000 8746 0152

Międzynarodowe kody bankowe dla płacących spoza Polski:

kod SWIFT: BIGBPLPW

kod IBAN: PL 39 1160 2202 0000 0000 8746 0152

10. W wypadku zapłaty za pomocą karty kredytowej, Klient zostaje przekierowany z witryny http://www.wydawnictwoumk.pl na stronę Centrum Autoryzacji PayU, gdzie może dokonać bezpiecznej płatności.

11. W przypadku płatności przelewem towary zostaną wysłane po wpłynięciu pieniędzy na konto Sklepu. W przypadku płatności kartą kredytową towary zostaną wysłane, po otrzymaniu potwierdzenia realizacji transakcji z Centrum PayU.

12. W przypadku wyboru zapłaty gotówką przy odbiorze w bezpłatnym punkcie odbioru osobistego towar przygotowywany jest do odbioru niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.

Zwrot produktu

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta", Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny wciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien odesłać produkt z dowodem zakupu na adres Sklepu: Wydawnictwo Naukowe UMK, Dział Handlowy, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń.

2. Zwracane produkty muszą być kompletne i zwrócone w stanie niezmienionym.

3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Konsumenta w momencie składania oferty zakupu treści cyfrowej lub w momencie pobrania treści cyfrowej przez Konsumenta.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.

Zwrot należności

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Reklamacja

1. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z ze Sklepem telefonicznie lub e-mailowo. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy produkt na adres:

a) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Dział Handlowy, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń z dopiskiem "reklamacja".

3. Koszt wysyłki reklamacji ponosi klient. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność.

5. W przypadku braku możliwości wymiany produktu Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni.

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  10.10.2016 roku do odwołania.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.