• Home
  • Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych

Jan Białocerkiewicz

Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1082-4
Publication year:
1999
Pages number:
488
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

Miękka

Jan Białocerkiewicz

Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych

Rozdział I. POJĘCIE CUDZOZIEMCA
Rozdział II. STOSUNEK DO CUDZOZIEMCÓW I JEGO PRZEJAWY
2.1. Aspekt aksjologiczny
2.2. Inne aspekty stosunku do cudzoziemców
Rozdział III. ZASADY TRAKTOWANIA CUDZOZIEMCÓW
3.1. Standardy traktowania cudzoziemców
3.2. Bezwzględne i względne ograniczenia praw cudzoziemców
Rozdział IV. DOPUSZCZENIE I POBYT CUDZOZIEMCA NA OBCYM TERYTORIUM
4.1. Stanowisko doktryny
4.2. Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców w orzecznictwie
4.3. Dopuszczenie w źródłach prawa i praktyce państw
4.4. Podstawowe wymogi formalne dopuszczenia
4.5. Inne wymogi formalne
Rozdzial V. PRAWO CUDZOZIEMCA DO AZYLU I STATUSU UCHODŻCY
5.1. Prawo azylu terytorialnego
5.2. Pozycja prawna cudzoziemca po udzieleniu azylu
5.3. Prawo do statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym
5.5. Pozycja prawna cudzoziemca po nadaniu statusu uchodźcy
Rozdział VI. PODLEGŁOŚĆ CUDZOZIEMCA JURYSDYKCJI PAŃSTWA
6.1. Zasady podległości jurysdykcyjnej
6.2. System kapitulacji jurysdykcyjnych
6.3. Jurysdykcja w źródłach prawa i orzecznictwie
6.4. Wykonywanie jurysdykcji wobec cudzoziemca a prawa człowieka
6.5. Pozycja cudzoziemca w procesie cywilnym
6.6. Pozycja prawna cudzoziemca w postępowaniu wykonawczym
6.7. Ochrona cudzoziemca - świadka
Rozdział VII. PRAWA I OBOWIĄZKI CUDZOZIEMCA
7.1. Prawo ojczyste jako prawo określające statut personalny cudzoziemca
7.2. Obowiązek przestrzegania prawa
7.3. Służba wojskowa cudzoziemców
7.4. Prawo do ochrony podczas konfliktów zbrojnych
7.5. Nabycie obywatelstwa przez cudzoziemca
7.6. Prawo cudzoziemca do oświaty
Rozdział VIII. POZYCJA CUDZOZIEMCA W DZIEDZINIE GOSPODARCZEJ
8.1. Praca najemna cudzoziemców
8.2. Praca cudzoziemców w prawie niektórych państw
8.3. Działalność gospodarcza cudzoziemca
8.4. Ochrona mienia cudzoziemca i obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody
8.5. Nacjonalizacja własności cudzoziemca
8.6. Ochrona inwestycji cudzoziemca w umowach bilateralnych
8.7. Obowiązek podatkowy cudzoziemca
8.8. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Rozdział IX. WYDALANIE I EKSTRADYCJA CUDZOZIEMCÓW
9.1. Prawo państwa do wydalania cudzoziemców i jego ograniczenia
9.2. Wydalanie cudzoziemców w źródłach prawa
9.3. Wydalanie cudzoziemców w orzecznictwie
9.4. Stosowanie środków detencyjnych w związku z wydaleniem cudzoziemca
9.5. Ekstradycja cudzoziemca w źródłach prawa i praktyce państw
Rozdział X. PRAWO OPIEKI DYPLOMATYCZNEJ

  • veroniq

    Przyznam, że skróty zastosowane w ksiazce utrudniaja, ale pozycja przydatna.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum