Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

  • Home
  • Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

Stanisław Sudoł, Marek Matuszak

Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

ISBN:
832-31-140-3-
Publication year:
2002
Pages number:
261
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

Stanisław Sudoł, Marek Matuszak

Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998

Metodyka i przebieg badania (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak)
Przyczyny rozwoju i upadku przedsiębiorstw określone na podstawie ich ankietyzacji (Marek Matuszak) (Próba badawcza i przebieg badania *Czynniki pobudzające rozwój przedsiębiorstw *Ocena ważności czynników sprzyjających dobrej sytuacji według wybranych cech przedsiębiorstw *Czynniki wywołujące w przedsiębiorstwach sytuacje kryzysowe)
Przyczyny rozwoju przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej (Józef Stawicki) (Dyskryminacja zbioru przedsiębiorstw *Analiza odpowiedzi ankietowych według dokonanej klasyfikacji przedsiębiorstw)
Przyczyny rozwoju i upadku przedsiębiorstw w ocenie banków (Sławomir Sojak) (Ocena niedostosowania przedsiębiorstw do sytuacji powstałej w 1990 r. *Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w latach 1990-1998 *Ocena przyczyn pobudzających rozwój przedsiębiorstw w latach 1990-1998 *Ocena przyczyn hamujących rozwój przedsiębiorstw)
Przyczyny upadku przedsiębiorstw w świetle danych uzyskanych z sądów gospodarczych (Marek Matuszak) (Charakterystyka źródeł informacji i próby badawczej *Wyniki analizy dokumentacji sądowej *Wyniki badań ankietowych nadzorców sądowych i syndyków)
Synteza przyczyn rozwoju i upadku przedsiębiorstw na podstawie postępowania eksperckiego (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak) (Charakterystyka procedury badawczej *Czynniki rozwoju przedsiębiorstw *Czynniki upadku przedsiębiorstw)
Opisy przypadków (Przedsiębiorstwo przemysłu rolno-spożywczego (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo przemysłu metalowego A (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo przemysłu metalowego B (Marek Matuszak) *Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Czerniewice (Józef Stawicki) *Zakłady Mięsne Grudziądz S.A. (Sławomir Sojak) *Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A. w Chełmnie (Włodzimierz Karaszewski))
Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym - stan i determinanty rozwoju (Włodzimierz Karaszewski) (Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle przedsiębiorstw w kraju *Potencjał i wyniki ekonomiczne spółek z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce *Determinanty rozwoju spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce *Szanse rozwojowe spółek oraz determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w ocenie badanych spółek)
Wnioski ogólne (Stanisław Sudoł, Marek Matuszak) (Sytuacja przedsiębiorstw na starcie reformy gospodarczej w 1990 roku *Główne dziedziny i problemy dostosowywania się przedsiębiorstw do nowych warunków *Główne przyczyny rozwoju przedsiębiorstw *Główne przyczyny upadku przedsiębiorstw)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum