• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXI (1/2004)

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXI (1/2004)

Nakład wyczerpany

Publication year:
2004
Pages number:
180
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXI (1/2004)

Władysław Stróżewski: Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27 czerwca 2003 roku; Juliusz Domański: Jan Carewicz - garść wspomnień bardzo osobistych; Piotr Łukowski: Sprawozdanie z Trzeciego Światowego Kongresu Parakonsystencji (III World Congress on Paraconsistency) IRIT - Tuluza, Francja 28-31 lipca 2003; Witold Tulibacki: Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "Herder i filozofia XVIII i XIX wieku" (Olsztyn - Morąg 28 września - 2 października 2003 r.); Halina Rarot: IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pod nazwą: "Byt i powinność. Status i funkcje wartości"; Adriana Schetz: Analityczny pragmatyzm. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Odczyty i wykłady: Wojciech Krysztofiak: Część II: Metamatematyka, intensjonalność, ekstensjonalność. Intensjonalizacja metaarytmetyki; Mariusz Brodnicki: Nauczanie filozofii w Gdańsku w okresie staropolskim (XIII-XVIII w.) (zarys); Leszek Kusak: Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta; Leon Gumański: Uwagi o związku przyczynowym. Recenzje i sprawozdania: Andrzej Kucner- Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii (Dariusz Barbaszyński); Krzysztof Stachewicz -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz); Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego (Radosław Siedliński); Ali Abasow- Problemy istorii, tieorii i mietodołogii poznanija (Stanisław Jedynak); W. G. Kuzniecow i in. - Fiłosofija (Paweł S. Czarnecki); Władysław Stróżewski - Wokół piękna. Szkice z estetyki (Adam Grzeliński); Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; Przegląd czasopism (W. Mincer); Zapiski bibliograficzne (W. Mincer) (Prace publikowane w Polsce * Piśmiennictwo obce); Wiadomości bieżące (Wiadomości wydawnicze: Publikacje jednostkowe * Publikacje zbiorowe * Wydawnictwa ciągłe * Czasopisma; Odczyty i wykłady; Organizacje; Zjazdy i konferencje; Nauczanie; Wiadomości osobiste; Konkursy i nagrody; Varia; Listy do redakcji; Nekrologia)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum