• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXII (1/2005)

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXII (1/2005)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2005
Pages number:
200
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXII (1/2005)

100-lecie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego - słowo od Redakcji. Listy gratulacyjne:Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP; Krystyna Łybacka, MinisterEdukacji Narodowej i Sportu; Małgorzata Toeplitz-Winiewska,Przewodnicząca PTP. Inauguracja uroczystości: Przemówienie prof. Władysława Stróżewskiego, Przewodniczącego PTF; Wystąpienie JM Rektora UW Prof. Piotra Węgleńskiego. Wspomnienia: Barbara Skarga: Kilka refleksji o przeszłości; Jerzy Pelc: Kazimierz Twardowski - twórca PTF; Juliusz Domański: Uwagi o pluralizmie filozoficznym w PRL-u; Władysław Krajewski: Dogmatyzm i krytycyzm w polskiej filozofii powojennej. Kant w Polsce przed 100 laty i dziś: Piotr Chmielowski: Kant w Polsce; Mirosław Żelazny: Referat Piotra Chmielowskiego "Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem"; Marek Siemek: Sto lat polskich tłumaczeń Kanta; Karol Bal: Wokół doniosłych rocznic: 200-lecia Kanta i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; Jan Hartman: Kanta sprawa polska, czyli kondycja naszej filozofii. Na nowe stulecie: Władysław Stróżewski: Kilka uwag o pojęciu krytyki; Barbara A. Markiewicz: Czy filozofii potrzebna jest tradycja?; Jacek J. Jadacki: W sto lat później; Jan Woleński: Kilka obrachunków rocznicowych; Ryszard Kleszcz: filozofii i jej charakterze; Ulrich Schrade: Na drugie stulecie istnienia PTF; Jan Krokos: Polskie Towarzystwo Filozoficzne a projekt odnowy filozofii; Dobrochna Dembińska-Siury: Kilka uwag o wartości prawdy; Sebastian T. Kołodziejczyk: 0 mocy eksplanacyjnej filozofii; Agata Bielik-Robson: Uwagi krytyczne o aktualnym stanie filozofii; Michał Rożynek: O pożytkach płynących ze współpracy filozofów; Zapiski bibliograficzne; Wiadomości bieżące

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum