• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIII (3/2006)

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIII (3/2006)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2006
Pages number:
200
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIII (3/2006)

Alla Strełkowska: Filozofia rumuńska w drugiej połowie XX wieku - dążenia i rzeczywistość; Agnieszka Skrobas: Antropologia wartości - przerwane dzieło. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Krzysztofa Jarosława Broziego (1952-1996); Teresa Rzepa: Stögbauer Adam; 1882-1916; filozof, psycholog; Leszek Kusak: Tischner redivivus. Odczyty i wykłady: Marcin Jaranowski: Problem postępu moralnego w etyce Richarda Rorty'ego; Magdalena Godlewska: Antypsychologizm w badaniach logicznych Edmunda Husserla. Próba rekonstrukcji pojęcia psychologizmu i argumentów antypsychologistycznych; Janusz Maciaszek: Performatywny aspekt perswazji językowej: kilka uwag o definicjach perswazyjnych profesora Tadeusza Pawłowskiego; Jolanta Żelazna: Fascynacja, projekcja, resentyment a zagadnienie ocen moralnych. Uwagi dotyczące zjawiska resentymentu w ujęciu Schelera, Nietzschego i tzw. psychologii głębi; Timm Lampert: Explaining formulae of first order logic. Z życia PTF: Lech Grudziński: Czterdziestolecie istnienia Oddziału Gdańskiego PTF; Przegląd czasopism (Wiesław Mincer); Zapiski bibliograficzne (Wiesław Mincer); Wiadomości bieżące

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum