• Home
  • Biologia
  • Zarys filogenezy i taksonomii organizmów plechowych

Ryszard Bohr

Zarys filogenezy i taksonomii organizmów plechowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
83-231-1151-0
Publication year:
2000
Pages number:
96
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

8,00 zł

miękka

Ryszard Bohr

Zarys filogenezy i taksonomii organizmów plechowych

Kategoria produktu:

,,Pomimo upływu kilkunastu lat od pierwszego wydania, skrypt R. Bohra pt. Zarys filogenezy i taksonomii roślin plechowych pozostał cennym źródłem wiedzy taksonomicznej służącej zarówno studentom, jak i pracowni-kom naukowym.
Jednakże najnowsze poglądy na pozycję systematyczną grzybów różnią się od zaproponowanych w skrypcie. Grzyby będące tradycyjnie częścią kursu botaniki systematycznej są obecnie odrębną grupą taksonomiczną w randze królestwa. Dlatego pozwoliłam sobie zmienić tytuł skryptu na Zarys filogenezy i taksonomii organizmów plechowych, a tytuł rozdziału 3 na: Królestwo: Mycobionta. Istotną również zmianą jest wprowadzenie łacińskiej nazwy gromady sinic - cyanoprocaryota, co jest zgodne z zaleceniem autorytetu w dziedzinie nomenklatury botanicznej, prof. J. Komarka.
Szereg drobnych poprawek wprowadzonych do trzeciego wydania skryp-tu ma również na celu ułatwienie studentom właściwą orientację w bogatym świecie organizmów plechowych."

Część ogólna

Funkcje życiowe roślin (Odżywianie się roślin, Oddychanie roślin plechowych, Wzrost roślin plechowych, Wegetatywny podział komórek, pomnażanie, Rozmnażanie bezpłciowe [Sporulacja], Rozmnażanie płciowe. Przemiana faz jądrowych i pokoleń [Gametogeneza, Zapłodnienie, Rozwój zygoty, przemiana faz jądrowych i pokoleń])
Rozwój ontogenetyczny (Morfogeneza [Główne mechanizmy ewolucji plech])
Taksonomia (Założenia ogólne, Jednostki taksonomiczne, Główne etapy rozwoju roślin, Gromady roślin plechowych i ich związki rodowe, Niższe jednostki taksonomiczne w systemie roślin plechowych)
Przegląd systematyczny

Gromada Cyanoprocaryota - Sinice (Budowa komórki i rozwój plechy sinic, Biologia sinic, System sinic)
Gromada Rhodophyta - Krasnorosty (Budowa komórki i rozwój plechy, Biologia krasnorostów, Cykle rozwojowe, System krasnorostów)
Gromada Pyrrophyta - Tobołki (System Pyrrophyta)
Gromada Chrysophyta - Złocienice (Budowa komórki i plech, System Chrystophyta)
Gromada Phaeophyta - Brunatnice (Budowa komórki i plechy oraz biologia, System Phaeophyta)
Gromada Euglenophyta - Eugleniny (Podział systematyczny)
Gromada Chlorophyta - Zielenice (Budowa komórek i plech oraz biologia, System zielenic)
Królestwo mycobionta

Gromada Mycota - Grzyby (Budowa komórki i plech, biologia grzybów, System grzybów)
Gromada Lichenophyta - Porosty (Budowa plech i biologia, System porostów

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum