• Home
  • Biologia
  • Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Anna Jakubowska

Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1674-1
Publication year:
2004
Pages number:
116
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka

Anna Jakubowska

Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

W prezentowanej pracy przedstawiono kluczowe procesy regulujące stężenie endogennego IAA w komórce. Rozdział dotyczący wpływu koniugatów IAA na homeostazę hormonalną, został opracowany na podstawie danych literaturowych opublikowanych do 2003 roku oraz badań własnych. 

Wykaz stosowanych skrótów; Wprowadzenie; Hormony roslinne: Auksyny; Biosynteza IAA: Synteza IAA zależna od tryptofanu * Szlak poprzez kwas indolilo-3-pirogronowy * Szlak poprzez indolilo-3-acetaldoksym * Szlak poprzez tryptaminę * Szlak poprzez indolilo-3-acetamid * Synteza IAA niezależna od tryptofanu; Transport auksyn: Hipoteza chemiosmotyczna * Białka nośnikowe transportujące auksyny * Nośniki uczestniczące w transporcie IAA do komórki * Nośniki uczestniczące w transporcie IAA na zewnątrz komórki * Regulacja polarnego transportu auksyn * Udział transportu pęcherzykowego i cytoszkieletu aktynowego w asymetrycznym rozmieszczeniu nośników IAA * Regulacja polarnego transportu auksyn w procesie odwracalnej fosforylacji białek * Rola polarnego transportu auksyn w procesach wzrostu i rozwoju roślin; Koniugaty IAA: Występowanie i funkcje koniugatów IAA * Synteza koniugatów IAA * Synteza koniugatów estrowych * Synteza koniugatów amidowych * Hydroliza koniugatów IAA * Hydroliza koniugatów estrowych * Hydroliza koniugatów amidowych; Kwas indolilo-3-masłowy jako forma zapasowa IAA; Degradacja kwasu indolilo-3-octowego; Literatura

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum