• Home
  • Biologia
  • Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Anna Jakubowska

Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1674-1
Publication year:
2004
Pages number:
116
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

miękka

Anna Jakubowska

Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

W prezentowanej pracy przedstawiono kluczowe procesy regulujące stężenie endogennego IAA w komórce. Rozdział dotyczący wpływu koniugatów IAA na homeostazę hormonalną, został opracowany na podstawie danych literaturowych opublikowanych do 2003 roku oraz badań własnych. 

Wykaz stosowanych skrótów; Wprowadzenie; Hormony roslinne: Auksyny; Biosynteza IAA: Synteza IAA zależna od tryptofanu * Szlak poprzez kwas indolilo-3-pirogronowy * Szlak poprzez indolilo-3-acetaldoksym * Szlak poprzez tryptaminę * Szlak poprzez indolilo-3-acetamid * Synteza IAA niezależna od tryptofanu; Transport auksyn: Hipoteza chemiosmotyczna * Białka nośnikowe transportujące auksyny * Nośniki uczestniczące w transporcie IAA do komórki * Nośniki uczestniczące w transporcie IAA na zewnątrz komórki * Regulacja polarnego transportu auksyn * Udział transportu pęcherzykowego i cytoszkieletu aktynowego w asymetrycznym rozmieszczeniu nośników IAA * Regulacja polarnego transportu auksyn w procesie odwracalnej fosforylacji białek * Rola polarnego transportu auksyn w procesach wzrostu i rozwoju roślin; Koniugaty IAA: Występowanie i funkcje koniugatów IAA * Synteza koniugatów IAA * Synteza koniugatów estrowych * Synteza koniugatów amidowych * Hydroliza koniugatów IAA * Hydroliza koniugatów estrowych * Hydroliza koniugatów amidowych; Kwas indolilo-3-masłowy jako forma zapasowa IAA; Degradacja kwasu indolilo-3-octowego; Literatura

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum