• Home
  • Historia i Polityka 3 (2005)

Patryk Tomaszewski (red.)

Historia i Polityka 3 (2005)

Nakład wyczerpany

Publication year:
2005
Pages number:
157
Typ okładki:
miękka
Series:
Historia i Polityka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Patryk Tomaszewski (red.)

Historia i Polityka 3 (2005)

"Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym", ma ambicje publikowanie artykułów naukowych z trzech obszarów badawczych: historii myśli politycznej, dyplomacji oraz współczesnych stosunków międzynarodowych.

Redakcja Półrocznika stawia sobie za cel prezentowanie najnowszych wyników badań naukowych, promocję badań młodych utalentowanych uczonych, a także grupowanie wokół pisma grona stałych współpracowników w innych ośrodkach akademickich.

Słowo wstępne;

Artykuły z konferencji naukowej:
Szymon Gołębiewski: Od wojny z Hiszpanią po interwencję w Europie. Politykazagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 1898-1917;
Jakub Szeliga: Sprawa ukraińska w międzywojennej polskiej myśli politycznej (naprzykładzie ruchu narodowego, ludowego i komunistycznego);
Alicja Bieńkowska: Dążenie do zjednoczenia ruchu ludowego w latach 1918-1931 wświetle tygodników "Piast", "Wyzwolenie" i "Gazety Chłopskiej".

Artykuły nadesłane
Beata Biel: Figura wroga socjalizmu w tekstachpropagandy PRL (od gatunków dla dzieci do rozpraw naukowych);
Janusz Goćkowski: Józef Mickiewicz przeciwko faryzeuszom.

Artykuły i rozprawy:Jacek Bartyzel: Problem własności w filozofii politycznej francuskich "Doktorów Kontrrewolucji";
Patryk Tomaszewski: Metody rozwiązaniaproblemów narodowościowych na kresach północno-wschodnich w myślispołeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego (1929-1939);
Maciej Wojtacki: "Monarchista Wileński" - przyczynek do dziejów polskiej prasymonarchistycznej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.

Omówienia: MarekBiałokur: 80. rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego(1924-2004), pod. red. Tomasza Głowińskiego, Wrocław 2004

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum