• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (1/2008)

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (1/2008)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2008
Pages number:
163
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (1/2008)

Leszek Kusak - RozmaitościTischnerowskie /3

Leszek Kusak -  Czas, przemijanie, wieczność /11
Sławomir Drelich - III Ogólnopolskie Forum Etyczne 13-15 czerwca 2007 /19
Andrzej Cieśluk - Sprawozdanie z konferencji Aporie antologii sytuacji /25
Joanna Byrska - Sprawozdanie z niemiecko-francuskiej szkoły letniej dla młodych naukowców /31
Zbigniew Zdunowski - Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Akademii Filozoficznej przy IV LO w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007 /35

Odczyty i wykłady
Ryszard Wiśniewski -Toruńskie środowisko filozoficzne /37
Adam Olech - Pojęcie Jakości życia" a pojęcie „doświadczenia" /51
Anna Łysiak - Ł ątkowska -La physiocratie de Joachim Chreptowicz /61
Grzegorz Pacewicz - Antropocentryzm w koncepcji Pierre'a Teilharda de Chadin /73
Paweł Okołowski - Patriotyzm i pesymizm u Lema i Lukrecjusza /85
Wojciech Krysztofiak - Parafraza analityczna egzystencjalistycznego modelu umysłu /99
Tomasz Kupś - Religia rozumowa a wiara kościelna w filozofii Immanuela Kanta - historia pewnej alegorii /115

Recenzje i sprawozdania
Bogumiła Truchlińska - Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego (Iwona Stachowska) /129
Dianoia - Międzynarodowe Studia Humanistyczne 2006, nr 2 (Halina Rarot) /137
Walentyn Mikołaj owicz Wandy szew - Fiłosofija. Ekskurs w istoriju wczeń i poniat' (Stanisław Jedynak) /139
Werner Jaeger -Teologia wczesnych filozofów greckich (Patryk Krajewski) /141
Polemika /149
Wiesław Walentukiewicz - Odpowiedź na uwagi Mieszka Tałasiewicza /149
Wiadomości bieżące (Leon Gumański) /153

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum