• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (2/2008)

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (2/2008)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2008
Pages number:
198
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Leon Gumański (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXV (2/2008)

SPIS RZECZY
Jacek Jadacki - Idee i ideały filozoficzne. Garść głosów z dyskusji przeprowadzonych podczas V Zjazdu Filozofii Polskiej /167
Katarzyna Gan - Krzywoszyńska - Kwadrat logiczny A. D. 2007. Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Sguare ofOpposition /175
Katarzyna Gan - Krzywoszyńska - Projekt L!niversal Logic. Sprawozdanie ze światowych kongresów: Ist andlnd World Congress and School on Universal Logic/ 179
Marcin Jeziorski- Sprawozdanie z konferencji naukowej: Ontologia współczesna. 60 lat „Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena /185
Piotr Łukowski - Wizyta Hiroakiry Ono w Łodzi /201
Wacław B. Maksymowicz - Filologizm jako filozofia i styl. Wspomnienie o prof. dr. hab. Stanisławie Dąbrowskim /205

Odczyty i wykłady /215
Wojciech Krysztofiak - Szczecińskie referaty Wittgensteinowskie /215
Wojciech Krysztofiak- Kategoria podmiotu witalnego w Traktacie Wittgenteina. Prolegomena do egzystencjalizmu logicznego /217
Aleksandra Gad - Kategoria podmiotowości w Traktacie Ludwiga Wittgensteina 241 Joanna Krzemkowsk a-Saja - Kategoria sensu życia w ujęciu Ludwiga Wittgensteina i Lwa Tołstoja /259
Joanna Krzemkowska-Saja - Czy Ja w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina jest amoralistą?./279
Ewa Czesna - Sens i nonsens według późnego Wittgensteina /293
Wiesław A. Chudoba - Prorok dobrej alternatywy. O filozofii i etyce Leszka Kołakowskiego /303

Recenzje i sprawozdania /323
Wojciech Dzik - Unification Types in Logic (Grzegorz Malinowski) /323
Krzysztof Stachewicz - Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej (Waldemar Kmiecikowski) /327
Sebastian T. Kołodziejczyk- Granice pojęciowe metafizyki (Tomasz Michałowski) /333
Bernard Bolzano - Gesamtausgabe (Tomasz Kupś) /339
Jerzy Dadaczyński - Bernard Bolzano i idea logicyzmu (Marianna Flis-Jaszczuk /349

Wiadomości bieżące (Leon Gumański) /353
Sprostowanie /361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum