• Home
  • Chemia
  • Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnątrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych

Anna Katafias

Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnątrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2931-8
Publication year:
2012
Pages number:
211
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Anna Katafias

Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnątrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych

Kategoria produktu:

Znajomość mechanizmów reakcji redoksowych jest jednym z ważniejszych celów w interpretacji procesów biologicznych i przemysłowych […]. Zawarte w pracy dane związane są […] z badaniem mechanizmów reakcji redoksowych wybranych układów modelowych. Zakres pracy i opisanych danych zarówno literaturowych, jak i własnych jest bardzo szeroki, co stanowi niewątpliwą zaletę pracy […]. Autorka podejmuje badania zarówno prostych, jak i skomplikowanych układów […]. Praca jest bardzo ciekawa, stanowi dobrą bazę przeglądową literatury dla naukowców pragnących prowadzić pomiary kinetyki reakcji redoksowych. Zwraca uwagę na konieczność szerokiego podejścia do analizy wyników oraz stosowania szerokich zakresów pomiarowych w celu prawidłowej interpretacji wyników. Opisane wyniki wskazują, że badanie literaturowych reakcji, może prowadzić do nowych wniosków i pozwala redefiniować mechanizmy wydawałoby się, książkowych reakcji.

Z recenzji prof. dr. hab. J. Szklarzewicza

1. WPROWADZENIE / 9

2. ZAKRES I CEL BADAŃ, STOSOWANE METODY BADAWCZE, WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I ZAKRES OPRACOWANIA / 17

3. CHARAKTERYSTYKA SUBSTRATÓW / 22
3.1. Barwniki fenotiazynowe / 22
3.2. Chrom(III) oraz jego kompleksy z ligandami tetraazamakrocyklicznymi cyca i cycb / 39
3.3. Kwas askorbinowy / 49
3.4. Ditlen i nadtlenek wodoru / 51
3.5. Cer(IV) / 58
3.6. Mangan(III) / 63
3.7. Miedź(II) / 68
3.8. Heksacyjanożelaziany(III)/(II) / 72
3.9. Ruten(III) / 78

4. BADANE UKŁADY / 82
4.1. Reakcje z udziałem barwników fenotiazynowych / 82
4.1.1. Utlenianie barwników fenotiazynowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) / 83
4.1.2. Redukcja barwników fenotiazynowych w roztworach kwaśnych / 87
4.1.3. Reoksydacja leukoformy błękitu metylenowegow roztworach kwaśnych / 87
4.1.4. Degradacja oksydacyjna i hydrolityczna barwników fenotiazynowych w roztworach alkalicznych / 92
4.2. Reakcje z udziałem kompleksów chromu(III) z ligandami makrocyklicznymi cyca i cycb / 98
4.3. Układy pomocnicze / 104
4.3.1. Utlenianie chromianów(III) nadtlenkiem wodoru i heksacyjanożelazianem(III) / 105
4.3.2. Redukcja heksacyjanożelazianów(III) nadtlenkiem wodoru w roztworach alkalicznych i utlenianie heksacyjanożelazianów(II) nadtlenkiem wodoru w roztworach kwaśnych / 107
4.3.3. Redukcja mer -trispikolinianorutenu(III) kwasem askorbinowym i utlenianie trispikolinianorutenianu(II) nadtlenkiem wodoru w roztworach kwaśnych / 109

5. KINETYKA I MECHANIZM BADANYCH PRZEMIAN REDOKSOWYCH / 113
5.1. Reakcje z udziałem barwników fenotiazynowych / 113
5.1.1. Utlenianie barwników fenotiazynowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) / 113
5.1.1.1. Utlenianie jonów bromkowych cerem(IV) w roztworze kwasu siarkowego(VI) / 126
5.1.2. Redukcja barwników fenotiazynowych w roztworach kwaśnych / 132
5.1.3. Reoksydacja leukoformy błękitu metylenowego w roztworach kwaśnych / 136
5.1.4. Degradacja oksydacyjna i hydrolityczna barwników fenotiazynowych w roztworach alkalicznych / 145
5.2. Utlenianie makrocyklicznych kompleksów chromu(III) w roztworach alkalicznych / 154
5.3. Reakcje w układach pomocniczych / 164
5.3.1. Utlenianie chromianów(III) nadtlenkiem wodoru i heksacyjano żelazianem(III) / 164
5.3.2. Transfer elektronu pomiędzy nadtlenkiem wodoru i heksacyjano żelazianem(II)/(III) / 169
5.3.2.1. Redukcja heksacyjanożelazianów(III) nadtlenkiem wodoru w roztworach alkalicznych / 169
5.3.2.2. Utlenianie heksacyjanożelazianów(II) nadtlenkiem wodoru w roztworach kwaśnych / 172
5.3.3. Redukcja mer -trispikolinianorutenu(III) kwasem askorbinowym i utlenianie trispikolinianorutenianu(II) nadtlenkiem wodoru w roztworach kwaśnych / 175
5.3.3.1. Redukcja mer -trispikolinianorutenu(III) kwasem askorbinowym / 175
5.3.3.2. Utlenianie trispikolinianorutenianu(II) nadtlenkiem wodoru / 179

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI / 185
7. BIBLIOGRAFIA / 191
8. WYKAZ PUBLIKACJI BĘDĄCYCH PODSTAWĄ ROZPRAWY / 207
9. SUMMARY / 209

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum