Karl Jaspers, Rudolf Bultmann

Problem demitologizacji

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3381-0
Publication year:
2015
Pages number:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Religia - dawniej i współcześnie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Karl Jaspers, Rudolf Bultmann

Problem demitologizacji

Kategoria produktu:

Przekład: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki
Redakcja naukowa: Dawid Kolasa, Tomasz Kupś

Nota edytorska / 9
Dawid Kolasa, WPROWADZENIE / 11

Karl Jaspers, MIT I RELIGIA (przełożył Dawid Kolasa) / 29

Tło dyskusji / 31
I. Dwie słabe przesłanki / 32
1. Nowożytna nauka i nowożytny światopogląd / 33
2. Pojęcie filozofii naukowej / 35
II. Pogląd Bultmanna na filozofię transcendentalną / 40
1. Bezpośrednie doświadczenie i rodzaje ogarniającego / 41
2. Mit i nauka / 43
a) Degradacja mitu / 45
b) Odzyskanie mitu / 46
c) Walka o egzystencjalną możliwość wiary / 51
3. Wiara i rozumienie / 53
a) Wyjaśnienie a rozumienie / 54
b) Rozumienie pierwotne i rozumienie rozumianego / 54
c) Jedność i napięcia w obrębie dwu typów rozumienia / 55
d) Kontakt z tym, co niezrozumiałe / 59
e) Krytyka Bultmanna / 60
III. Pytanie o siły stojące za sporem: przekształcenie i przyswojenie religii biblijnej / 64
1. Duszpasterz / 66
2. Ortodoksja i liberalizm / 69
a) Wiara liberalna / 70
b) Ortodoksja i liberalizm w odniesieniu do tego, co niezrozumiałe / 70
c) Liberalizm a oświecenie / 71
d) Dwuznaczność pojęć „oświecenie”, „liberalizm”, „konserwatyzm” / 73
e) Idea objawienia / 74
(I) Pytanie o kryterium umożliwiające rozpoznanie objawienia / 75
(II) Znaczenie faktu, że Bóg pozostaje ukryty / 75
(III) Sens przedmiotowości w ogarniającym; koło / 77
(IV) Historyczność mitycznie przemawiającej treści wiary / 80
(V) Konsekwencja umistycznienia całego języka wiary / 80
(VI) Pasja walki i jej zakończenie   / 81
f) Czy Bultmann jest liberalny, czy ortodoksyjny? /82
3. Problem zjednoczenia teologii i filozofii / 84
IV. Duchowa osobowość Bultmanna / 86

Rudolf Bultmann, W KWESTII DEMITOLOGIZACJI. ODPOWIEDŹ SKIEROWANA DO KARLA JASPERSA (przełożył Tomasz Kupś) / 91

Karl Jaspers, REPLIKA NA ODPOWIEDŹ BULTMANNA (przełożył Maciej Pawlicki) / 111
1. Zgorszenie / 114
2. Obiektywność i absolutność  / 118
3. W obronie myślenia mitycznego / 127
4. Rozumienie / 133
5. Rozjaśnienie transcendentalne i egzystencjalne. Ogarniające. Podmiot i przedmiot. Boskość napotkana / 137
6. Historyczność / 142
7. Duchowny / 145
8. Nauka a filozofia / 149
9. Osobiste upomnienie i motywacja / 153
10. Podsumowanie / 158

Rudolf Bultmann, LIST DO KARLA JASPERSA (przełożył Tomasz Kupś) / 163

Tomasz Kupś, POSŁOWIE / 165

Indeks nazwisk / 191

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum