• Home
  • Fizyka i astronomia
  • Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3513-5
Publication year:
2016
Pages number:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

twarda

Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Kategoria produktu:

Książka zawiera ogólną charakterystykę strukturalnych i optycznych właściwości nanostruktur cienkowarstwowych nieorganicznych związków tlenkowych oraz organicznych związków kompleksowych, a także różnorodnych procesów fizyko-chemicznych w nich zachodzących. Przygotowuje czytelnika do zrozumienia zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną materiałów a ich liniowymi i nieliniowymi własnościami optycznymi. Prezentuje fizyczne podstawy procesów zachodzących podczas ich wytwarzania oraz eksperymentalnych metod wykorzystanych do ich badania. Prezentowane w niej opisy zjawisk zachodzących w różnych eksperymentach fizycznych mają charakter modelowy. Rozważane modele są wystarczająco złożone, aby odtworzyć zasadnicze cechy przedstawianych procesów, ale jednocześnie na tyle proste, że pozwalają na otrzymanie wielu wyników analitycznych i ich jakościową analizę. Treść książki umożliwia również czytelnikowi zorientowanie się we współczesnych możliwościach eksperymentalnych oraz ułatwia wybór odpowiednich technik.

Monografia dedykowana jest studentom, doktorantom, wykładowcom oraz badaczom zajmującym się strukturalnymi i optycznymi własnościami ciał stałych z dziedzin, takich jak: fizyka, chemia, biologia, inżynieria materiałowa oraz dziedzin pokrewnych. Szczególnie interesująca powinna być dla badaczy pracujących w skali cienkich warstw i nanostruktur cienkowarstwowych, zajmujących się urządzeniami opto- i mikroelektronicznymi zbudowanymi na bazie związków organicznych oraz pracujących nad nanostrukturalnymi powłokami ochronnymi.

Książka napisana została w formie pozwalającej na lekturę jej fragmentów przez osoby niemające formalnego wykształcenia w dziedzinie materiałoznawstwa i nauk ścisłych. Między innymi z myślą o nich została uzupełniona licznymi ilustracjami.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anna Zawadzka

    Urodziła się w 1972 roku w Kielcach. Studiowała Fizyczne Podstawy Mikroelektroniki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych. W latach 2003-2004 prowadziła badania na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Jej działalność naukowa od początku związana była z inżynierią materiałową, a zwłaszcza fizycznymi podstawami zjawisk zachodzących w cienkich warstwach i nanostrukturach. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i kilkadziesiąt doniesień konferencyjnych. Jest także współautorem rozdziałów w kilku monografiach naukowych. Za osiągnięcia naukowo-badawcze dotyczące metodyki projektowania i weryfikacji precyzyjnych systemów pomiaru odcinka czasu w 2009 roku uhonorowana została zespołową nagrodą Rektora UMK stopnia pierwszego.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum