• Home
  • Fizyka i astronomia
  • Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3513-5
Publication year:
2016
Pages number:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

twarda

Anna Zawadzka

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości

Kategoria produktu:

Książka zawiera ogólną charakterystykę strukturalnych i optycznych właściwości nanostruktur cienkowarstwowych nieorganicznych związków tlenkowych oraz organicznych związków kompleksowych, a także różnorodnych procesów fizyko-chemicznych w nich zachodzących. Przygotowuje czytelnika do zrozumienia zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną materiałów a ich liniowymi i nieliniowymi własnościami optycznymi. Prezentuje fizyczne podstawy procesów zachodzących podczas ich wytwarzania oraz eksperymentalnych metod wykorzystanych do ich badania. Prezentowane w niej opisy zjawisk zachodzących w różnych eksperymentach fizycznych mają charakter modelowy. Rozważane modele są wystarczająco złożone, aby odtworzyć zasadnicze cechy przedstawianych procesów, ale jednocześnie na tyle proste, że pozwalają na otrzymanie wielu wyników analitycznych i ich jakościową analizę. Treść książki umożliwia również czytelnikowi zorientowanie się we współczesnych możliwościach eksperymentalnych oraz ułatwia wybór odpowiednich technik.

Monografia dedykowana jest studentom, doktorantom, wykładowcom oraz badaczom zajmującym się strukturalnymi i optycznymi własnościami ciał stałych z dziedzin, takich jak: fizyka, chemia, biologia, inżynieria materiałowa oraz dziedzin pokrewnych. Szczególnie interesująca powinna być dla badaczy pracujących w skali cienkich warstw i nanostruktur cienkowarstwowych, zajmujących się urządzeniami opto- i mikroelektronicznymi zbudowanymi na bazie związków organicznych oraz pracujących nad nanostrukturalnymi powłokami ochronnymi.

Książka napisana została w formie pozwalającej na lekturę jej fragmentów przez osoby niemające formalnego wykształcenia w dziedzinie materiałoznawstwa i nauk ścisłych. Między innymi z myślą o nich została uzupełniona licznymi ilustracjami.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anna Zawadzka

    Urodziła się w 1972 roku w Kielcach. Studiowała Fizyczne Podstawy Mikroelektroniki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych. W latach 2003-2004 prowadziła badania na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Jej działalność naukowa od początku związana była z inżynierią materiałową, a zwłaszcza fizycznymi podstawami zjawisk zachodzących w cienkich warstwach i nanostrukturach. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i kilkadziesiąt doniesień konferencyjnych. Jest także współautorem rozdziałów w kilku monografiach naukowych. Za osiągnięcia naukowo-badawcze dotyczące metodyki projektowania i weryfikacji precyzyjnych systemów pomiaru odcinka czasu w 2009 roku uhonorowana została zespołową nagrodą Rektora UMK stopnia pierwszego.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum