• Home
  • Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Marta Agata Chojnacka

Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4646-9
Publication year:
2021
Pages number:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4647-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4647-6

32,00 zł

miękka

Marta Agata Chojnacka

Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Tematem książki jest rola pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w pismach francuskiego filozofa Jean-Paula Sartre’a, szczególnie we wczesnym, psychologiczno-fenomenologicznym, okresie jego twórczości. Autorka omawia filozoficzne i literackie podstawy, na bazie których Sartre rozwinął swoją teorię wyobraźni; analizuje główne założenia ukutej przez niego koncepcji psychologii fenomenologicznej; a także śledzi funkcjonowanie pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w innych, wychodzących poza zagadnienia psychologii fenomenologicznej, pracach francuskiego egzystencjalisty.

WSTĘP / 11

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział 1. Inspiracje: Filozofia Kartezjusza, Husserla i Bergsona / 27
1.1. Kartezjusz / 31
Tradycja kartezjańska / 31
Kartezjański punkt wyjścia / 33
Sartre’a odczytanie Kartezjusza / 37
1.2. Edmund Husserl / 44
Husserl we Francji / 44
Przejęcie przez Sartre’a zasady intencjonalności / 48
Odrzucenie redukcji fenomenologicznej / 54
Krytyka Husserlowskiej koncepcji ja w świadomości / 56
1.3. Henri Bergson / 60
Odkrycie Bergsona / 60
Krytyka asocjacjonizmu / 62
Inspiracja teorią intuicji i koncepcją czasu / 64
Pojęcie trwania / 67

Rozdział 2. Inspiracje: Psychologia Jamesa, Janeta, Lewina, Dembo i psychoanaliza / 71
2.1. William James / 77
Założenia teorii peryferycznej / 77
Sartre’a analiza teorii emocji Jamesa / 80
2.2. Pierre Janet / 84
Mechanistyczna teoria emocji / 84
Rozwinięcie teorii Janeta przez Sartre’a / 85
2.3. Kurt Lewin i Tamara Dembo / 89
Teoria emocji-zachowania / 89
Odczytanie teorii Lewina-Dembo przez Sartre’a / 91
2.4. Psychoanaliza / 93
Odkrycie freudowskiej teorii świadomości / 93
Sartre’a krytyka relacji świadome–nieświadome / 94
Idea celowości w teorii Freuda / 97

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział 3. Sartre’a projekt psychologii fenomenologicznej / 103
3.1. Sartre’a pojęcie świadomości / 106
Świadomość w kontekście realizm–idealizm / 106
Konstrukcja ja w świadomości / 109
3.2. Rodzaje świadomości / 112
Refleksyjność i nierefleksyjność / 112
Czytanie i pisanie jako przykład działania pola nierefleksyjnego / 113
Pojawienie się ja – akt refleksji / 116
3.3. Dwa typy świadomości nierefleksyjnej / 120
Świadomość postrzegająca / 120
Świadomość emocjonalna / 122
Relacja percepcja–emocja / 126

Rozdział 4. Świadomość wyobrażająca / 131
4.1. Wyobraźnia i wyobrażenia w zestawieniu z percepcją, snem i halucynacją / 134
Przedmiot (objet), obraz (image) i przedmiot obrazu (objet d’image) / 134
Wyobrażenie a postrzeżenie / 139
Wyobrażenie a wspomnienie / 142
Sen i halucynacja / 144
4.2. Charakterystyka świadomości wyobrażeniowej / 147
Pojęcie wiary / 147
Obraz jako świadomy akt negacji / 148
Rzeczywistość świata a nierzeczywistość wyobrażenia / 152
Wolność i spontaniczność wyobraźni a determinizm psychologiczny / 153
Pojęcie materii / 154
Działanie intencji / 155
Rola wiedzy / 157
4.3. Działanie wyobraźni i formy obrazowe / 159
Lektura książki jako przykład działania świadomości wyobrażającej / 159
Fotografia, portret i karykatura / 162
Znak, naśladownictwo, rysunek, plama, obraz hipnagogiczny / 164
Ruch / 172

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozdział 5. Kategoria wyobraźni w wybranych wątkach myśli Sartre’a / 177
5.1. Rola wyobraźni w Sartre’owskiej teorii literatury / 180
Wolność i spontaniczność wyobraźni a determinizm psychologiczny / 153
Pojęcie materii . 154
Działanie intencji . 155
Rola wiedzy . 157
4.3. Działanie wyobraźni i formy obrazowe 159
Lektura książki jako przykład działania świadomości
wyobrażającej 159
Fotografia, portret i karykatura . 162
Znak, naśladownictwo, rysunek, plama, obraz hipnagogiczny . 164
Ruch 172

 

 

Rozdział 6. Krytyka i recepcja – wybrane koncepcje / 215
6.1. Krytyczne podejście Maurice’a Merleau-Ponty’ego / 216
Relacja Sartre’a i Merleau-Ponty’ego / 216
Merleau-Ponty’ego krytyka wybranych założeń Sartre’owskiej teorii świadomości / 218
Świadomość percepcyjna Sartre’a i Merleau-Ponty’ego / 220
6.2. Koncepcja wyobraźni Sartre’a w teorii fotografii Rolanda Barthes’a / 227
Elementy teorii fotografii Barthes’a / 227
Dobre zdjęcie pobudza wyobraźnię – inspiracja koncepcją Sartre’a / 230
6.3. Rozważania Sartre’a w kontekście nauk kognitywnych Shauna Gallaghera i Dana Zahaviego / 232
Fenomenologia w naukach kognitywnych / 232
Świadomość i intencjonalność / 236
Czas i intencjonalność / 237

ZAKOŃCZENIE / 239
BIBLIOGRAFIA / 245
NOTA BIBLIOGRAFICZNA / 259
SUMMARY. Consciousness, Phenomenon, Imagination. The Theory of Imagination in Jean-Paul Sartre’s Early Philosophical Thought / 261
INDEKS OSOBOWY / 265

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum