Marcin Lisiecki

Komunikacja międzykulturowa w polityce. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4142-6
Publication year:
2019
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marcin Lisiecki

Komunikacja międzykulturowa w polityce. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952

Komunikacja międzykulturowa zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród teoretyków, lecz również wśród osób zaciekawionych odmiennościami kulturowymi. Niejednokrotnie okazuje się, że spotkanie z „innością” bywa wyzwaniem, które wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zrozumienia i zaakceptowania, że „inny” jest „innym”, a nie „mną”. Takich trudności doświadczają turyści nierozumiejący obcego języka, niepotrafiący docenić nieznanych kulinarnych przysmaków czy zaakceptować niezrozumiałych dla nich zachowań. Z takimi problemami spotykają się także politycy i dyplomaci – ich nieprzygotowanie do kontaktu z „innym” i jego „innością” może bowiem prowadzić do nieporozumień, a niekiedy do konfliktów, których konsekwencje będą długo odczuwane przez całe społeczeństwa.

Książka Komunikacja międzykulturowa w polityce. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952 poświęcona jest właśnie takim problemom. Zawiera opisy i analizy działań oraz postaw amerykańskich dyplomatów, wojskowych i polityków uczestniczących w kontaktach z Japończykami. Kontaktach, które naznaczone były niechęcią wynikającą przede wszystkim z niezrozumienia, kim jest „inny”. W książce Czytelnik znajdzie także przykłady tego, jakie konsekwencje może przynieść brak odpowiedniej wiedzy o „innym” i nieakceptowanie jego odmienności.

Wprowadzenie / 11
1. Charakterystyka zadania badawczego / 18
2. Problemy i struktura rozprawy / 20
3. Stan badań i źródła / 27
4. Hipoteza i metody badawcze / 31

Rozdział 1. Od rozumienia do porozumienia. Teoretyczne aspekty komunikowania międzykulturowego / 35
1. Teoria komunikowania międzykulturowego – powstanie i konteksty / 37
2. Komunikacja międzykulturowa – wokół znaczeń / 49
2.1. Znaczenie pojęcia „komunikacja” / 51
2.2. Znaczenie pojęcia „między” / 55
2.3. Znaczenie pojęcia „kultura” / 60
3. „Inny” w komunikacji międzykulturowej / 67
4. Polityczne komunikowanie międzykulturowe: różnice kulturowe a polityka / 73
Zakończenie / 82

Rozdział 2. Wrażliwość kulturowa w polityce. Aktywność ambasadora Josepha C. Grewa w Japonii w latach 1932–1942 / 85
1. Dokumenty osobiste Josepha C. Grewa i ich znaczenie / 88
2. Kreowanie pozytywnego wizerunku Japonii / 103
3. Od postawy „otwartości” do „interkultury” / 120
Zakończenie / 131

Rozdział 3. Polityczne spory o powojenną Japonię w kontekście komunikacji międzykulturowej / 134
1. Dyskusje o przyszłości Japonii przed zakończeniem II wojny światowej / 136
1.1. Konferencja kairska i pytania o japoński kod kulturowy / 137
1.2. „Interkulturowe” znaczenie Mowy z Chicago Josepha C. Grewa / 142
1.3. Spory polityczne przed kapitulacją Japonii i ich znaczenie dla komunikacji międzykulturowej / 150
1.4. Joseph C. Grew i Joseph W. Ballantine – dwa oblicza sporu o japoński kod kulturowy / 157
2. „Interkulturowe” poszukiwania po zakończeniu II wojny światowej. 164
2.1. Działania amerykańskich dyplomatów przed przyjęciem deklaracji poczdamskiej / 165
2.2. Deklaracja poczdamska i jej znaczenie „interkulturowe” / 168
2.3. Kapitulacja Japonii jako uprawomocnienie przemocy politycznej / 174
Zakończenie / 184

Rozdział 4. Demokratyzacja Japonii i „interkultura” / 187
1. Demokracja i gloryfikacja USA jako przykład dominacji politycznej / 190
2. Forma i charakterystyka zmian w Konstytucji Japonii / 201
3. Konstytucja Japonii – demokratyzacja poprzez zmianę treści / 208
3.1. Pozorna zmiana statusu cesarza w Konstytucji Japonii / 220
3.2. Demokratyzacja poddanych japońskiego cesarza / 235
3.3. Demilitaryzacja Japonii / 242
Zakończenie / 247

Zakończenie / 251
Bibliografia / 259
Indeks osobowy / 293

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum