• Home
  • Studenckie Zeszyty Naukowe, nr 1 (1) 2019

Renata Badowiec, Michał Perliński, Jakub Zemła (red.)

Studenckie Zeszyty Naukowe, nr 1 (1) 2019

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4260-7
Publication year:
2019
Pages number:
154
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
Studenckie Zeszyty Naukowe
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Renata Badowiec, Michał Perliński, Jakub Zemła (red.)

Studenckie Zeszyty Naukowe, nr 1 (1) 2019

Czasopismo "Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK" jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie półrocznika. Publikowane są w nim artykuły, glosy, recenzje i sprawozdania w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz rosyjskim. Czasopismo "Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK" stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów

Katarzyna Mróz
Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej w świetle polskich rozwiązań prawnych / 7
Selected aspects of criminal liability for medical malpractice in the light of Polish legal solutions / 7

Artur Janicki
Zatrzymywanie dokumentów potwierdzających tożsamość przez osoby trzecie a ochrona danych osobowych (Stan prawny na 30 września 2018 r.) / 37
Retention of identity documents by third parties in the context of personal data protection / 37

Aleksandra Dąbek
Legal responsibility of the physician for failure to comply with the liability insurance obligation – analysis of Polish legislation / 67
Odpowiedzialność prawna lekarza za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – analiza polskiego ustawodawstwa / 67

Magdalena Karolak
Zakaz reklamy aptek – rozważania na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 r. (II GSK 2583/15) / 95
Advertising ban on pharmacies – considerations based on the judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 20 July 2017 (II GSK 2583/15) / 95

Bartosz Mielczarek
Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 2016 r. III CZP 32/16 / 115
Gloss to the judgment of the Supreme Court of 7 July 2016, III CZP 32/16 / 115

Angelika Marszałkowska
Czas pracy pracowników bibliotek uczelni wyższych / 129
Working hours of university librarians / 129

Paulina Kużdowicz
Sprawozdanie z ósmej edycji konferencji naukowej „Ataki Sieciowe” / 143
Report from the 8’th edition of scientific conference ,,Cyber Attacks” / 143

Noty o autorach / 153

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Renata Badowiec

    W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. Związanie sądu karnego orzeczeniem sądu cywilnego napisała pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Arkadiusza Lacha. W roku akademickim 2015/2016 zdobyła tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji, a w roku akademickim 2016/2017 tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015 – 2017 była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

  • Michał Perliński

    Show author's publications

  • Jakub Zemła

    Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016–2018 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz sekretarz naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność”. W latach 2015–2016 wiceprezes ds. działalności naukowej, a w latach 2016–2017 skarbnik toruńskiej grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Prelegent podczas licznych studencko-doktoranckich, ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie jest sekretarzem zespołu redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych WPiA UMK.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum